Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Gdyni

Program wychowawczo-profilaktycznyKatolickiej Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Gdyni

Zasady organizowania i prowadzenia zajęć zdalnych w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni