Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Gdyni

Program wychowawczo-profilaktyczny Katolickiej Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II w Gdyni

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Zasady organizowania i prowadzenia zajęć zdalnych w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie

Regulamin wpisu do Złotej Księgi Katolickiej Szkoły Podstawowej