Pomoc w przygotowaniu wniosków stypendialnych:
  • wychowawcy klas
  • mgr Katarzyna Szlachcikowska
  • mgr Mariola Błaszczuk
Rodzaje stypendiów wraz z odnośnikami
DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA