Projekt eTwinning – Multifriends Union

W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy 2MH uczestniczyli w projekcie eTwinning. eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych.
Tytuł projektu to Multifriends Union. W przedsięwzięciu tym, oprócz naszej szkoły, wzięły udział szkoły ze Słowacji, Rumunii, Turcji i Włoch. Celem było porównanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu przez nastolatków w 5 krajach, oraz zapoznanie się z instytucjami lub obiektami, które oferują możliwości rekreacji młodym ludziom.
Projekt składał się z kilku etapów.
Pierwszym z nich było spotkanie online nauczycieli reprezentujących szkoły biorące udział w projekcie. Jego celem było określenie planu działania i zasad współpracy.
Podczas kolejnego spotkania online uczniowie prezentowali swoje kraje, oraz sposoby spędzania wolnego czasu dostępnych dla młodych ludzi w tych krajach.

Przeczytaj artykuł nt. programu

Program europejski LEONARDO

W listopadzie 2004 roku nasza szkoła gościła grupę nauczycieli z Grecji, którzy przyjechali w ramach programu europejskiego LEONARDO. W ciągu pięciu dni ich pobytu, zobaczyli metody pracy i nauczania w szkołach polskich, a ściślej w kilku szkołach Gdyni. Najpierw byli obserwatorami lekcji języka angielskiego i języka francuskiego w Zespole Szkół Katolickich im. Jana Pawła II. Pierwszym wrażeniem i pozytywnym odczuciem gości było niezwykłe zaangażowanie uczniów podczas lekcji oraz łatwość przyswajania nowych wiadomości. Następnie odwiedzili Zespół Szkół Elektrycznych nr 2, I Akademickie Liceum Ogólnokształcące oraz VI Liceum Ogólnokształcące. Odwiedzili również Urząd Miasta i spotkali się z Wiceprezydent Miasta Gdyni Panią Ewą Łowkiel, która opowiedziała o zasadach i funkcjonowaniu systemu edukacyjnego w Polsce. Oprócz wizyt ściśle związanych z realizacją programu, goście w towarzystwie nauczycieli naszej szkoły oraz ks. Dyrektora Wojciecha Cichosza zwiedzili najważniejsze miejsca w Trójmieście, takie jak: Katedra w Gdańsku Oliwie, molo w Sopocie, Stare Miasto w Gdańsku.
Grecy zachwyceni polską młodzieżą i pięknym Trójmiastem obiecali, że jeszcze tutaj wrócą.

Program europejski SOCRATES

Szkoła została zaproszona do współpracy przez włoską fundację Fondazione Giacomo Rumor, Centro Produttivití Veneto (CPV). Jest to niezależna fundacja, ściśle współpracująca z włoską Izbą Przemysłowo-Handlową. Projekt dotyczy badania rynku pracy związanego z działaniem na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Celem jest zlokalizowanie braków na rynku oraz opracowanie strategii ich uzupełnienia. Szkoła bierze udział w projekcie ze względu na klasyczny model nauczania. Zagadnienie dziedzictwa kulturowego wpisane jest w program nauczania szkoły. Zadaniem Zespołu Szkół Katolickich w projekcie będzie udział w spotkaniach międzynarodowych z innymi partnerami, prezentacja sytuacji w Polsce oraz rozpowszechnianie informacji uzyskanych na spotkaniach w Polsce.
Aktualny stan prac: projekt złożony we włoskiej Agencji Narodowej przeszedł wstępną fazę kwalifikacji. Obecnie oczekujemy na ostateczną decyzję w sprawie jego przyjęcia do realizacji. Inne organizacje biorące między innymi udział w projekcie: United Educational Scentific and Cultural Organisation ? World Heritage Centre (Francja), Fondazione Scuola di San Giorgio (Włochy), Politecnico di Torino (Włochy).

Wymiana młodzieży z Niemcami

Szkoła została zaproszona do współpracy przez włoską fundację Fondazione Giacomo Rumor, Centro Produttivití Veneto (CPV). Jest to niezależna fundacja, ściśle współpracująca z włoską Izbą Przemysłowo-Handlową. Projekt dotyczy badania rynku pracy związanego z działaniem na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego. Celem jest zlokalizowanie braków na rynku oraz opracowanie strategii ich uzupełnienia. Szkoła bierze udział w projekcie ze względu na klasyczny model nauczania. Zagadnienie dziedzictwa kulturowego wpisane jest w program nauczania szkoły. Zadaniem Zespołu Szkół Katolickich w projekcie będzie udział w spotkaniach międzynarodowych z innymi partnerami, prezentacja sytuacji w Polsce oraz rozpowszechnianie informacji uzyskanych na spotkaniach w Polsce. Aktualny stan prac: projekt złożony we włoskiej Agencji Narodowej przeszedł wstępną fazę kwalifikacji. Obecnie oczekujemy na ostateczną decyzję w sprawie jego przyjęcia do realizacji. Inne organizacje biorące między innymi udział w projekcie: United Educational Scentific and Cultural Organisation World Heritage Centre (Francja), Fondazione Scuola di San Giorgio (Włochy), Politecnico di Torino (Włochy).

Program unijny “Pracownie komputerowe dla szkół”

W ramach tego projektu nasza Szkoła otrzymała dwie pracownie komputerowe. W 2007 roku 10-stanowiskową, natomiast w 2008 roku 15-stanowiskową oraz 4-stanowiskowe centrum multimedialne. Komputery znajdują się w dwóch pracowniach informatycznych oraz w bibliotece. Każde stanowisko posiada stały dostęp do Internetu. Wszystkie komputery służą uczniom. Dodatkowo obie pracownie i biblioteka wyposażone zostały w drukarki i skanery. Program był współfinasowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.