Pomoc w przygotowaniu wniosków stypendialnych:
  • wychowawcy klas
  • mgr Maciej Meller
  • mgr Mariola Błaszczuk
  • mgr Małgorzata Górska
Rodzaje stypendiów wraz z odnośnikami
DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA