Pomoc w przygotowaniu wniosków stypendialnych:
  • wychowawcy klas
  • mgr inż. Patrycja Kobylańska
  • mgr Katarzyna Szlachcikowska
Rodzaje stypendiów wraz z odnośnikami
DO SAMODZIELNEGO ZŁOŻENIA