Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2022 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2021 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r.

Wewnątrzszkolna instrukcja organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Jana Pawła II w Gdyni

Egzamin ustny z języka polskiego

Egzamin ustny z języka obcego

Decyzja dyrektora w sprawie przyborów na egzaminie maturalnym w 2022 r.

Decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania (dot. egzaminu z informatyki w 2022 r.)