Harmonogram rekrutacji 2024/2025

1. Od 5 lutego do 21 marca 2024 roku – zapisy do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gdyni – wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego online, który znajduje się na stronie internetowej szkoły.
2. Od 12 lutego do 21 marca 2024 roku – złożenie niezbędnych dokumentów w sekretariacie. Sekretariat przyjmuje dokumenty w godzinach 8.00-16.00.
3. Rozmowy rekrutacyjne Dyrekcji i Komisji Rekrutacyjnej z kandydatem i jego rodzicami (po wcześniejszym ustaleniu terminu przez pracownika sekretariatu szkoły).
4. Spotkanie kandydatów z nauczycielami.
5. Lista rankingowa kandydatów do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gdyni zostanie ogłoszona 25 marca 2024 roku o godz. 17.00 na tablicy ogłoszeń przed szkołą.
6. Po ogłoszeniu listy rankingowej odbędzie się spotkanie Dyrekcji Szkoły z rodzicami. Dokładna data zostanie wyznaczona w dniu ogłoszenia listy rankingowej.

Informujemy, że trwa rekrutacja do pozostałych oddziałów szkoły podstawowej.
Rodzice zainteresowani przeniesieniem dziecka do naszej placówki
proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły (tel. + 48 58 665 42 80),
a następnie wypełnienie i wydrukowanie formularza PDF.

Formularz zgłoszeniowy

Otwórz poniższy dokument PDF (koniecznie w Adobe Reader).
Zgodnie z zasadami rekrutacji poniższe zgłoszenie kandydata musisz dołączyć do dokumentacji,
którą złożysz w sekretariacie szkoły. Kod rekrutacyjny nada sekretariat.
Zgłoszenie

Zasady naboru na rok szkolny 2024/2025

Zasady naboru do Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Gdyni