ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

Katolicka Szkoła Podstawowa

mgr Dariusz Kruca – dyrektor

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

mgr inż. Leszek Ciesielski – dyrektor

AUGUSTYNOWICZ Mariusz (mgr)

Wychowanie fizyczne

BARTUSCH-KOZIELSKA Weronika (mgr)

Edukacja wczesnoszkolna

BŁASZCZUK Mariola (mgr)

Pedagog szkolny, plastyka

CHLEWICKA Beata (dr)

Religia

CHYTŁA Dominika (mgr)

Chemia

CICHOSZ Wojciech (ks. prof. dr hab.)

Filozofia, łacina i antyk, religia

CIECIERSKA Danuta (mgr)

Wychowanie do życia w rodzinie

CIESIELSKI Leszek (mgr inż.)

Biologia

CWALINA Anita (mgr)

Biologia

CYROCKA Emilia (mgr)

Fizyka

CZATA Ewa (mgr)

Psycholog szkolny

DZIĘCIOŁ-GLIWIŃSKA Aneta (mgr)

Język angielski

DZIONK Adam (ks. mgr)

Religia

DŹWIG Mark (mgr)

Native speaker

GÓRSKA Małgorzata (mgr)

Pedagog specjalny

HARACZ Julia (mgr)

Chemia

JEZIERSKA-GĘBSKA Marta (mgr)

Muzyka

KOBYLAŃSKA Patrycja (mgr inż.)

Matematyka

KOLEŚNIAK Danuta (mgr)

Język angielski

KORNECKI Maciej (mgr)

Język polski

KOS Kamila (mgr)

Język francuski

KRUCA Dariusz (mgr)

Informatyka

Nowoczesne technologie komputerowe, sztuczna inteligencja

KUCHTA Henryka (mgr)

Nauczyciel bibliotekarz

LALIK Marta (dr)

Matematyka

MELLER Maciej (mgr)

Biznes i zarządzanie, doradztwo zawodowe, historia, historia i teraźniejszość, podstawy przedsiębiorczości

NARAJCZYK Rafał (mgr)

Historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie

OLEK Edyta (mgr)

Wychowanie fizyczne

PANKIEWICZ Wiktoria (mgr)

Język angielski

PĘKALA Krzysztof (mgr)

Geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, technika

PROKOP Ewa (mgr)

Język polski

ROCZNIAK Aneta (mgr )

Edukacja wczesnoszkolna, logopedia

RYBIŃSKA Barbara (mgr)

Wychowanie fizyczne

SĘK Aleksandra (mgr)

Edukacja wczesnoszkolna, edukacja językowa – język angielski, przyroda

SKWAREK Magdalena (mgr)

Łacina i antyk

SOBOLEWSKA Hanna (mgr)

Język polski

STRASZKIEWICZ Katarzyna (mgr)

Matematyka, informatyka

SULKOWSKI Krzysztof (mgr)

Wychowanie fizyczne

SZLACHCIKOWSKA Katarzyna (mgr)

Język angielski

SZUDROWICZ Barbara (mgr)

Fizyka

SZWEJER Magdalena (mgr)

Język niemiecki, język angielski

TESMAR Joanna (dr)

Fizyka, matematyka

WANDTKE Alina (mgr)

Matematyka

WANDTKE Anna (mgr)

Wychowanie fizyczne

WĄSIK-KOWALSKA Magdalena (mgr)

Język niemiecki

WITTBRODT Ramona (mgr)

Edukacja wczesnoszkolna, edukacja regionalna - język kaszubski, wychowanie do życia w rodzinie, kierownik świetlicy

ŻARNECKI Mariusz (mgr)

Animator kultury

ZŁOCH Wojciech (mgr)

Muzyka, edukacja regionalna - sztuka kaszubska

KLAMANN Rafał (mgr)

Asystent dyrektora

CIECIERSKA Danuta (mgr)

Kierownik administracyjny

DAMPC-WARNKE Justyna (mgr)

Księgowa

KUPCZYK Agnieszka

Sekretarka

PEPLINSKA Edyta

Pracownik biurowy, pielęgniarka

MALINA Janina
(lek. med.)

Opieka medyczna

POLEWCZYK Maciej (mgr)

Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż

CHUCHAŁA Danuta

Pracownik obsługi

ŁAGA Monika

Pracownik obsługi

MYSZKIEWICZ Alfred

Konserwator

WYSKIEL Dorota

Pracownik obsługi

ZGLENICKA Agnieszka

Pracownik obsługi

ROCZNIAK Anna

Pracownik obsługi

Pracownicy, którzy odeszli do Domu Ojca
RiP – Requiescant in pace – Niech odpoczywają w pokoju

Imię i nazwisko

Stanowisko

Lata pracy

Nekrolog

śp. Mieczysław WIERZBICKI
(1945-2007)

Nauczyciel przysposobienia obronnego
Kierownik administracyjny

1997 – 2007

śp. ks. Piotr MAZUR
(1971-2009)

Ewangelizator

2000 – 2009

śp. Zdzisław SZUDROWICZ
(1953-2012)

Nauczyciel fizyki

2001 – 2003

śp. Stefan IŻYŁOWSKI
(1935-2016)

Nauczyciel retoryki i teatrologii

2002 – 2003

śp. Bożena ZDEBSKA
(1969-2016)

Nauczycielka j. angielskiego

1997 – 2004

śp. Genowefa SZEWCZYK
(1948-2018)

Pracownik obsługi

1994 – 2016

śp. Eugeniusz ŻYTO
(1934-2018)

Konserwator

1995 – 2008

śp. ks. Piotr LEWAŃCZYK
(1969-2019)

Katecheta

2006 – 2011

śp. Wanda LARCZYŃSKA-RENC
(1948-2020)

Nauczycielka fizyki

2018 – 2019

śp. Maria Danuta SZYMAŃSKA
(1946-2022)

Nauczycielka języka łacińskiego i greki klasycznej

2001 – 2008