ks. prof. dr hab. Wojciech Cichosz

Katolicka Szkoła Podstawowa

mgr Dariusz Kruca – dyrektor

Katolickie Liceum Ogólnokształcące

mgr inż. Leszek Ciesielski – dyrektor

AUGUSTYNOWICZ Mariusz (mgr)

Wychowanie fizyczne, pływanie

BARTUSCH-KOZIELSKA Weronika (mgr)

Edukacja wczesnoszkolna

BŁASZCZUK Mariola (mgr)

Pedagog szkolny, plastyka

CHLEWICKA Beata (dr)

Religia

CHYTŁA Dominika (mgr)

Chemia

CICHOSZ Wojciech (ks. prof. dr hab.)

Filozofia, religia

CIECIERSKA Danuta (mgr)

Wychowanie do życia w rodzinie

CIESIELSKI Leszek (mgr inż.)

Biologia, nauczyciel bibliotekarz

CWALINA Anita (mgr)

Biologia

CYROCKA Emilia (mgr)

Fizyka

CZATA Ewa (mgr)

Psycholog

DZIĘCIOŁ-GLIWIŃSKA Aneta (mgr)

Język angielski

DZIONK Adam (ks. mgr)

Religia

DŹWIG Mark (mgr)

Native speaker

GÓRSKA Małgorzata (mgr)

Oligofrenopedagog, surdopedagog, opiekun świetlicy

HARACZ Julia (mgr)

Chemia

JEZIERSKA Marta (mgr)

Muzyka

KOBYLAŃSKA Patrycja (mgr inż.)

Matematyka

KOLEŚNIAK Danuta (mgr)

Język angielski

KORNECKI Maciej (mgr)

Język polski

KOS Kamila (mgr)

Język francuski

KRUCA Dariusz (mgr)

Informatyka

KUCHTA Henryka (mgr)

Nauczyciel bibliotekarz, awans zawodowy nauczycieli

LALIK Marta (dr)

Matematyka

MELLER Joanna (mgr)

Język polski, opiekun świetlicy

MELLER Maciej (mgr)

Doradztwo zawodowe, historia, historia i społeczeństwo, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości

NARAJCZYK Rafał (mgr)

Historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka

OLEK Edyta (mgr)

Wychowanie fizyczne, pływanie

PANKIEWICZ Wiktoria (mgr)

Język angielski

PĘKALA Krzysztof (mgr)

Geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, technika

PROKOP Ewa (mgr)

Język polski

ROCZNIAK Aneta (mgr )

Edukacja wczesnoszkolna

RYBIŃSKA Barbara (mgr)

Wychowanie fizyczne, pływanie

SĘK Aleksandra (mgr)

Edukacja wczesnoszkolna, edukacja językowa – język angielski, przyroda, opiekun świetlicy

SKWAREK Magdalena (mgr)

Łacina i antyk

SOBOLEWSKA Hanna (mgr)

Język polski, opiekun świetlicy

STRASZKIEWICZ Katarzyna (mgr)

Matematyka, informatyka

SULKOWSKI Krzysztof (mgr)

Wychowanie fizyczne

SZLACHCIKOWSKA Katarzyna (mgr)

Język angielski

SZUDROWICZ Barbara (mgr)

Fizyka

SZWEJER Magdalena (mgr)

Język niemiecki, język angielski

TESMAR Joanna (dr)

Fizyka

WANDTKE Alina (mgr)

Matematyka

WANDTKE Anna (mgr)

Wychowanie fizyczne

WĄSIK-KOWALSKA Magdalena (mgr)

Język niemiecki

WITTBRODT Ramona (mgr)

Edukacja wczesnoszkolna, język regionalny – kaszubski, wychowanie do życia w rodzinie, kierownik świetlicy

ŻARNECKI Mariusz (mgr)

Łacina i antyk, retoryka, teatr szkolny

KLAMANN
Rafał (mgr)

Kierownik administracyjny

CIECIERSKA Danuta (mgr)

Sekretarka

DAMPC Justyna (mgr)

Księgowa

DĘBICKA Beata

Kadry

KUPCZYK Agnieszka

Pracownik administracyjno-biurowy

MALINA Janina (lek. med.)

Opieka medyczna

PEPLINSKA Edyta

Pielęgniarka

POLEWCZYK Maciej (mgr)

Bezpieczeństwo i higiena pracy, p.poż

CHUCHAŁA Danuta

Pracownik obsługi

ŁAGA Monika

Pracownik obsługi

MYSZKIEWICZ Alfred

Konserwator

SUDOMIR Roman

Pracownik obsługi

WYSKIEL Dorota

Pracownik obsługi

ZGLENICKA Agnieszka

Pracownik obsługi

Pracownicy, którzy odeszli do Domu Ojca
RiP – Requiescant in pace – Niech odpoczywają w pokoju

Imię i nazwisko

Stanowisko

Lata pracy

Nekrolog

śp. Mieczysław WIERZBICKI
(1945-2007)

Nauczyciel przysposobienia obronnego
Kierownik administracyjny

1997 – 2007

śp. ks. Piotr MAZUR
(1971-2009)

Ewangelizator

2000 – 2009

śp. Zdzisław SZUDROWICZ
(1953-2012)

Nauczyciel fizyki

2001 – 2003

śp. Stefan IŻYŁOWSKI
(1935-2016)

Nauczyciel retoryki i teatrologii

2002 – 2003

śp. Bożena ZDEBSKA
(1969-2016)

Nauczycielka j. angielskiego

1997 – 2004

śp. Genowefa SZEWCZYK
(1948-2018)

Pracownik obsługi

1994 – 2016

śp. Eugeniusz ŻYTO
(1934-2018)

Konserwator

1995 – 2008

śp. ks. Piotr LEWAŃCZYK
(1969-2019)

Katecheta

2006 – 2011

śp. Wanda LARCZYŃSKA-RENC
(1948-2020)

Nauczycielka fizyki

2018 – 2019

śp. Maria Danuta SZYMAŃSKA
(1946-2022)

Nauczycielka języka łacińskiego i greki klasycznej

2001 – 2008