Statut Zespołu Szkół Katolickich im św. Jana Pawła II w Gdyni

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych

Zasady bezpieczeństwa i regulamin dyżurów nauczycieli

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkół Katolickich