Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej
im św. Jana Pawła II
w Gdyni

Statut Katolickiego Liceum
Ogólnokształcącego im św. Jana Pawła II
w Gdyni

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych

Zasady bezpieczeństwa i regulamin dyżurów nauczycieli

Regulamin Rady Rodziców w Zespole Szkół Katolickich