Statut Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im św. Jana Pawła II w Gdyni

Program wychowawczo-profilaktyczny Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im św. Jana Pawła II w Gdyni

Program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im św. Jana Pawła II w Gdyni

Zasady organizowania i prowadzenia zajęć zdalnych w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni

Organizacja zajęć wychowania do życia w rodzinie