“Ważnym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolontariatu,
które wyrażają się w wielorakich posługach.
To szerokie zaangażowanie stanowi dla młodych szkołę życia i uczy solidarności,
gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych.”

Benedykt XVI (Deus Caritas Est)

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły, która włącza się w działalność charytatywną, opiekuńczą I wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezjalną I parafialną. Członkami koła są uczniowie, którzy akceptują cele działania zawarte w Statucie.

Zasadniczym celem SKC jest niesienie pomocy potrzebującym najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość, na terenie której znajduje się szkoła).

Wolontariusz to osoba podejmująca się spraw bez wynagrodzenia, kierująca się chęcią pomagania innym oraz działania w imię akceptowanych celów. Wolontariusz poświęca innym swój czas, energię i wiedzę rezygnując z pieniędzy i odpoczynku.

POPRZEZ WOLONTARIAT:

  • doświadczysz radości w posłudze bliźnim;
  • zrealizujesz przykazanie miłości w sposób czynny;
  • poznasz nowych ludzi;
  • zdobędziesz ważne życiowe doświadczenia;
  • odkryjesz nowe możliwości;
  • lepiej poznasz samego siebie;

Jeśli utożsamiasz się z ideą bezinteresownej pomocy innym i chciałbyś do nas dołączyć?. zatrzymaj się dłużej na tej stronie i podejmij słuszną decyzję! Jest to miejsce przyjazne dla wszystkich zainteresowanych bezinteresowną pomocą drugiemu człowiekowi niesioną przez Caritas.

Opiekunowie koła
  • Magdalena Janik
  • Julia Haracz
  • Natalia Gren

NAJNOWSZE WIEŚCI ZE SZKOLNEGO KOŁA CARITASU

Podsumowanie Akcji MEN "Razem na Święta"

Dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich rodzicom za wsparcie akcji charytatywnej „Razem na Święta”, dzięki której, już po raz trzeci, mogliśmy nieść pomoc potrzebującym. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w tak wyjątkowej sytuacji, jaką jest pandemia. Nawet w tym trudnym dla nas wszystkich czasie uczniowie  szkoły podstawowej  i liceum pamiętali o okazaniu serdeczności bliźniemu, który czeka…

Czytaj więcej

Akcja MEN "Razem na Święta"

Szkolne Koło Caritas wraz z Samorządem Uczniowskim KSP zachęcają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w akcji Razem na Święta, która odbywa się pod patronatem MEN. Chcemy, aby działania realizowane w ramach wolontariatu zostały wzmocnione w okresie przedświątecznym, kiedy szczególnie wiele osób czeka na pomoc i wsparcie. Ze względu na stan epidemii działania realizowane w ramach…

Czytaj więcej

Sprzedaż kalendarzy

W dniu 5 października Szkolne Koło Caritas wraz z opiekunami zajęli się sprzedażą kalendarzy na rok 2021. Całość SKC przeznaczy na pomoc hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni. Wszystkim ofiarodawcom składamy gorące podziękowania za wsparcie naszej akcji.

Czytaj więcej