“Ważnym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolontariatu,
które wyrażają się w wielorakich posługach.
To szerokie zaangażowanie stanowi dla młodych szkołę życia i uczy solidarności,
gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych.”

Benedykt XVI (Deus Caritas Est)

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły, która włącza się w działalność charytatywną, opiekuńczą I wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezjalną I parafialną. Członkami koła są uczniowie, którzy akceptują cele działania zawarte w Statucie.

Zasadniczym celem SKC jest niesienie pomocy potrzebującym najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość, na terenie której znajduje się szkoła).

Wolontariusz to osoba podejmująca się spraw bez wynagrodzenia, kierująca się chęcią pomagania innym oraz działania w imię akceptowanych celów. Wolontariusz poświęca innym swój czas, energię i wiedzę rezygnując z pieniędzy i odpoczynku.

POPRZEZ WOLONTARIAT:

  • doświadczysz radości w posłudze bliźnim;
  • zrealizujesz przykazanie miłości w sposób czynny;
  • poznasz nowych ludzi;
  • zdobędziesz ważne życiowe doświadczenia;
  • odkryjesz nowe możliwości;
  • lepiej poznasz samego siebie;

Jeśli utożsamiasz się z ideą bezinteresownej pomocy innym i chciałbyś do nas dołączyć?. zatrzymaj się dłużej na tej stronie i podejmij słuszną decyzję! Jest to miejsce przyjazne dla wszystkich zainteresowanych bezinteresowną pomocą drugiemu człowiekowi niesioną przez Caritas.

Opiekunowie koła
  • Magdalena Szwejer
  • Julia Haracz
  • Wiktoria Pankiewicz

NAJNOWSZE WIEŚCI ZE SZKOLNEGO KOŁA CARITASU

Pomoc Ukrainie

W związku z tragedią wojny na Ukrainie, która bezpośrednio dotknęła niewinne osoby, z inicjatywy Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II ruszyła zbiórka potrzebnych rzeczy. Uczniowie zarówno Katolickiej Szkoły Podstawowej jak i Katolickiego Liceum włączyli się w tą szlachetną akcje. Zebrane dary zostały przekazane osobom przybywającym do nas z terenu Ukrainy…

Czytaj więcej

Podsumowanie Akcji MEN "Razem na Święta"

Dziękujemy wszystkim uczniom oraz ich rodzicom za wsparcie akcji charytatywnej „Razem na Święta”, dzięki której, już po raz trzeci, mogliśmy nieść pomoc potrzebującym. Jest to niezwykle ważne, zwłaszcza w tak wyjątkowej sytuacji, jaką jest pandemia. Nawet w tym trudnym dla nas wszystkich czasie uczniowie  szkoły podstawowej  i liceum pamiętali o okazaniu serdeczności bliźniemu, który czeka…

Czytaj więcej