“Ważnym zjawiskiem w naszych czasach jest powstanie i rozszerzanie się różnych form wolontariatu,
które wyrażają się w wielorakich posługach.
To szerokie zaangażowanie stanowi dla młodych szkołę życia i uczy solidarności,
gotowości do dawania nie tylko czegoś, ale siebie samych.”

Benedykt XVI (Deus Caritas Est)

Szkolne Koło Caritas (SKC) jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły, która włącza się w działalność charytatywną, opiekuńczą I wychowawczą prowadzoną przez Caritas Diecezjalną I parafialną. Członkami koła są uczniowie, którzy akceptują cele działania zawarte w Statucie.

Zasadniczym celem SKC jest niesienie pomocy potrzebującym najpierw na terenie szkoły, a następnie w środowisku lokalnym (parafia, miejscowość, na terenie której znajduje się szkoła).

Wolontariusz to osoba podejmująca się spraw bez wynagrodzenia, kierująca się chęcią pomagania innym oraz działania w imię akceptowanych celów. Wolontariusz poświęca innym swój czas, energię i wiedzę rezygnując z pieniędzy i odpoczynku.

POPRZEZ WOLONTARIAT:

  • doświadczysz radości w posłudze bliźnim;
  • zrealizujesz przykazanie miłości w sposób czynny;
  • poznasz nowych ludzi;
  • zdobędziesz ważne życiowe doświadczenia;
  • odkryjesz nowe możliwości;
  • lepiej poznasz samego siebie;

Jeśli utożsamiasz się z ideą bezinteresownej pomocy innym i chciałbyś do nas dołączyć?. zatrzymaj się dłużej na tej stronie i podejmij słuszną decyzję! Jest to miejsce przyjazne dla wszystkich zainteresowanych bezinteresowną pomocą drugiemu człowiekowi niesioną przez Caritas.

Opiekunowie koła
  • Magdalena Szwejer
  • Julia Haracz
  • Wiktoria Pankiewicz

NAJNOWSZE WIEŚCI ZE SZKOLNEGO KOŁA CARITASU

Wsparcie Hospicjum

Dnia 18 września br. uczniowie szkoły podstawowej wsparli akcję charytatywną, aby po raz kolejny pomóc podopiecznym hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni. Rodzice oraz nauczyciele mogli dołączyć do akcji i wspomóc podopiecznych poprzez wsparcie pieniężne. W ramach podziękowania każdy otrzymał przepiękny kalendarz na rok 2024.   Bóg zapłać za wsparcie akcji!

Czytaj więcej

Pomoc Ukrainie

W związku z tragedią wojny na Ukrainie, która bezpośrednio dotknęła niewinne osoby, z inicjatywy Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II ruszyła zbiórka potrzebnych rzeczy. Uczniowie zarówno Katolickiej Szkoły Podstawowej jak i Katolickiego Liceum włączyli się w tą szlachetną akcje. Zebrane dary zostały przekazane osobom przybywającym do nas z terenu Ukrainy…

Czytaj więcej