Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej 2023/2024

Przewodniczący

Alicja Lasota

Zastępca

Martyna Sendacka

Alicja Paszak

Joanna Kochańska

Skarbnik

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Aleksandra Sęk
Ramona Wittbrodt