Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej 2022/2023

Przewodniczący

Oliwia Kaszuba

Zastępca

Gabriela Kołodziej
Martyna Sendacka
Konrad Martuszewski

Skarbnik

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Aleksandra Sęk
Ramona Wittbrodt