Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej 2021/2022

Przewodniczący

Jakub Hofman

Zastępca

Konrad Martuszewski

Skarbnik

Szymon Narajczyk

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Natalia Gren