Samorząd Uczniowski Katolickiej Szkoły Podstawowej 2022/2023

Przewodniczący

Zastępca

Skarbnik

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Aleksandra Sęk, Ramona Wittbrodt