Profil bio-medyczny

Klasa dla pasjonatów nauk biologiczno-chemicznych. Zajęcia w pracowniach chemicznej i przyrodniczej. Koła zainteresowań oraz przygotowanie do konkursów i olimpiad przedmiotowych: biologicznych, ekologicznych i chemicznych. Współpraca z uczelniami wyższymi Trójmiasta. Wykłady w szkole i zajęcia w laboratoriach akademickich. Przygotowanie do studiowania na kierunkach: medycznych, biologicznych i biotechnologii oraz chemicznych i ochronie środowiska.

Przedmioty do punktacji rekrutacyjnej

– język polski
– matematyka
– biologia
– chemia

Przedmioty rozszerzone

– biologia
– chemia
– język angielski
realizacja przedmiotu łacina i antyk

Języki obce

– język angielski
– język francuski
– język niemiecki

Profil humanistyczny

Klasa dla pasjonatów nauk humanistycznych. Realizacja kół związanych z przygotowaniem do konkursów i olimpiad przedmiotowych z zakresu nauk humanistycznych: historycznych, wiedzy o Polsce i świecie współczesnym. Współpraca z uczelniami wyższymi Trójmiasta. Wykłady w szkole i zajęcia akademickie na uczelni. Przygotowanie do studiowania na kierunkach: prawo, politologia, psychologia, pedagogika, filozofia, dziennikarstwo, historia, polonistyka.

Przedmioty do punktacji rekrutacyjnej

– język polski
– matematyka
– historia
– język angielski

Przedmioty rozszerzone

– język polski
– historia
– język angielski
realizacja przedmiotu łacina i antyk

Języki obce

– język angielski
– język francuski
– język niemiecki

Profil politechniczny

Klasa dla pasjonatów nauk ścisłych. Realizacja kół związanych z przygotowaniem do konkursów i olimpiad przedmiotowych z zakresu nauk ścisłych, a szczególnie matematycznych, fizycznych i informatycznych. Współpraca z uczelniami wyższymi Trójmiasta. Wykłady w szkole i zajęcia w laboratoriach akademickich. Przygotowanie do studiowania na kierunkach: matematycznych, fizycznych, informatycznych oraz kierunkach technicznych.

Przedmioty do punktacji rekrutacyjnej

– język polski
– matematyka
– fizyka
– język angielski

Przedmioty rozszerzone

– matematyka
– fizyka
– język angielski
realizacja przedmiotu łacina i antyk

Języki obce

– język angielski
– język francuski
– język niemiecki

Sztuczna inteligencja i programowanie (AI)

Przygotowanie do studiowania na kierunkach: informatycznych, sztucznej inteligencji oraz innych kierunkach ekonometrycznych, inżynierii procesów technicznych.
Oferta dla pasjonatów nowych technologii. Realizacja kół związanych z przygotowaniem do konkursów i olimpiad przedmiotowych z zakresu informatyki i programowania. Wykłady w szkole i zajęcia w laboratoriach akademickich.

Przedmioty do punktacji rekrutacyjnej

– język polski
– matematyka
– fizyka
– informatyka

Przedmioty rozszerzone

– matematyka
– fizyka
– język angielski
realizacja przedmiotu łacina i antyk

Języki obce

– język angielski
– język francuski
– język niemiecki