OSIĄGNIĘCIA W KONKURSACH, OLIMPIADACH ORAZ ZAWODACH SPORTOWYCH UCZNIÓW LICEUM KATOLICKIEGO IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI

Wybierz rok szkolny:

Osiągnięcia naukowe
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Patryk Orłowski, klasa 2MPH – finalista

XXV edycja Konkursu im. Małgorzaty Dominiak

Paulina Gruszczyńska, klasa 4MH – I Nagroda

Olimpiada Biologiczna

Paulina Gruszczyńska, klasa 4MH – uczestniczka etapu okręgowego

Patryk Orłowski, klasa 2MPH – uczestnik etapu okręgowego

Olimpiada Informatyczna

Jan Rudnicki, klasa 4P – uczestnik etapu okręgowego

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Krzysztof Weronko, klasa 3P – uczestnik etapu okręgowego

Wiktor Olek, klasa 2P – uczestnik etapu okręgowego

XXXIV Olimpiada Teologii Katolickiej

Paweł Cichy, klasa 4P – finalista

Maciej Słomowicz, klasa 3MH – finalista

XVIII Konkurs Informatyczny Bóbr

Jan Rudnicki, klasa 4P – wyróżnienie

Konkurs Wiedzy Biotechnologicznej

Paulina Gruszczyńska, klasa 4MH – zakwalifikowana do finału

Patryk Orłowski, klasa 2MH – zakwalifikowany do finału

Hanna Jaroszewska, klasa 1MH – zakwalifikowana do finału

Memoriał Urszuli Marciniak – rozwiązywanie łamigłówek diagramowych

Jan Salomon, klasa 1P – finalista

Wiktor Olek, klasa 2P – finalista

Szymon Narajczyk, klasa 2P – finalista

Marcin Horodecki, klasa 3P – finalista

Krzysztof Weronko, klasa 3P – finalista

Krzysztof Kąkol, klasa 4P – finalista

Konkurs Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice

Paweł Cichy, klasa 4P – laureat

Krzysztof Kąkol, klasa 4P – laureat

Wojewódzko-Metropolitalny Konkurs Biblijny im. Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda

Barbara Splitt, klasa 1 MH – finalistka

Maciej Staniszewski, klasa 3MPH – finalista

Marcin Horodecki, klasa 3MPH – finalista

Konkurs Wiedzy o Diagnostyce Laboratoryjnej LabTest

Paulina Gruszczyńska, klasa 4MH – I miejsce w etapie wojewódzkim

Patryk Orłowski, klasa 2MH – III miejsce w etapie wojewódzkim

Ogólnopolski Konkursu Wiedzy Liturgicznej

Dominik Horodecki, klasa 3P – finalista

Marcin Horodecki, klasa 3P – finalista

Maciej Słomowicz, klasa 3MH – finalista

Konkurs Wiedzy o Gdyni

Jan Glaza, klasa 1P – finalista

Osiągnięcia naukowe
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Paulina Gruszczyńska, klasa 3MH – laureatka
Patryk Orłowski, klasa 1 MPH – uczestnik finału

Olimpiada Biologiczna

Paulina Gruszczyńska, klasa 3MH – uczestnik etapu okręgowego

Olimpiada Informatyczna

Jan Rudnicki, klasa 3P – uczestnik etapu okręgowego

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Paweł Cichy, klasa 3P – uczestnik etapu okręgowego
Krzysztof Weronko, klasa 2P – uczestnik etapu okręgowego

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu

Paulina Gruszczyńska, klasa 3MH – uczestniczka etapu okręgowego

Matematyka, fizyka i informatyka w technice

Paweł Cichy, klasa 3P – laureat I etapu
Stanisław Dettlaff klasa 4P – laureat I etapu
Marta Popek, klasa 4P – laureatka I etapu
Jan Rudnicki, klasa 3P – laureat I etapu
Przemysław Urbanek, klasa 4P – laureat I etapu

Zawody Komputerowe Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni

Jan Rudnicki, klasa 3P – III miejsce

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Marcin Horodecki, klasa 2P – bardzo dobry
Paweł Cichy, klasa 3P – wyróżnienie

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

Marcin Horodecki, klasa 2P – laureat III miejsca

Pomorska Liga Zadaniowa

Paulina Gruszczyńska, klasa 3MH – laureatka II miejsca etapu wojewódzkiego z biologii
Paweł Cichy, klasa 3 P – finalista etapu wojewódzkiego z fizyki oraz finalista etapu wojewódzkiego z matematyki
Krzysztof Kąkol, klasa 3P – finalista etapu wojewódzkiego z fizyki oraz finalista etapu powiatowego z matematyki
Jan Rudnicki, klasa 3P – finalista etapu wojewódzkiego z informatyki
Stanisław Ślusarski, klasa 3P – finalista etapu wojewódzkiego z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne
Marta Popek, klasa 4P – finalistka etapu powiatowego z matematyki
Mateusz Czarnocki, klasa 3 P – finalista etapu powiatowego z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne
Stanisław Dettlaff, klasa 4 P – finalista etapu powiatowego z matematyki

Osiągnięcia naukowe
Olimpiada Historyczna

Leonard Gołąb klasa 3A – laureat

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Paulina Gruszczyńska klasa 2MH – finalistka

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Dominika Horodecka klasa 3A – laureatka
Amelia Łapiuk klasa 1P – uczestniczka etapu okręgowego
Mikołąj Rosman klasa 3A – uczestnik etapu okręgowego

Olimpiada Biologiczna

Paulina Gruszczyńska klasa 2MH – uczestniczka etapu okręgowego

Olimpiada Matematyczna

Dominika Horodecka klasa 3A – uczestniczka etapu okręgowego

Matematyka, fizyka i informatyka w technice

Paweł Cichy, klasa 2P – laureat (I miejsce)
Dominika Horodecka, klasa 3A – laureatka (II miejsce)
Mikołaj Rosman, klasa 3A – laureat (III miejsce)
Krzysztof Kąkol, klasa 2P – laureat
Marcin Horodecki, klasa 1MPH – laureat
Maciej Krysiak, klasa 3A – laureat
Przemysław Urbanek, klasa 3P – laureat
Stanisław Dettlaff klasa 3P – finalista
Marta Popek, klasa 3P – finalista

Wygraj Indeks – Politechnika Gdańska Matematyka

Mikołaj Rosman, klasa 3A – laureat
Dominika Horodecka, klasa 3A – finalistka

Pomorskie Mecze Matematyczne

KLO – awans do finału

XVI Międzynarodowy Konkurs Bóbr

Przemysław Urbanek, klasa 3 P – II miejsce
Marcin Horodecki, klasa 1P – I miejsce

Konkurs Bóbr – MAP

Marcin Horodecki, klasa 1 P – laureat III miejsca
Przemysław Urbanek, klasa 3 P – wyróżnienie

Mini Hackathon

Filip Dąbkowski, Franciszek Łuczkiewicz, Przemysław Urbanek, klasa 3 P – I miejsce

XXVI Zawody Komputerowe Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni

Jan Rudnicki, klasa 2P – II miejsce

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

Krzysztof Weronko, kl. 1 MPH – wyróżnienie

Pomorska Liga Zadaniowa

Paulina Gruszczyńska, klasa 2 MH – finalistka z biologii
Dominika Horodecka, klasa 3 A – finalistka z matematyki oraz z fizyki
Mikołaj Rosman, klasa 3 A – finalista z matematyki
Maciej Żmijewski, klasa 2 P – finalista z kompetencji społecznych
Karol Mroziński, klasa 2 P – finalista z kompetencji społecznych
Jan Rudnicki, klasa 2 P – finalista z informatyki
Stanisław Ślusarski, klasa 2 P – finalista etapu powiatowego z kompetencji społecznych
Mateusz Czarnocki, klasa 2 P – uczestnik etapu rejonowego z kompetencji społecznych
Marcin Horodecki, klasa 1MPH – uczestnik etapu rejonowego z informatyki
Aleksandra Kąkol, klasa 3 BC – uczestnik etapu rejonowego z chemii
Krzysztof Kąkol, klasa 2 P – uczestnik etapu rejonowego z informatyki
Jan Onoszko, klasa 3 BC – uczestnik etapu rejonowego z chemii
Zofia Plenikowska, klasa 3 BC – uczestnik etapu rejonowego z chemii
Marek Rudnicki, klasa 3 BC – uczestnik etapu rejonowego z chemii

Wojewódzko-Metropolitalny Konkurs Biblijny

Stanisław Dettlaff, klasa 3 P – zakwalifikowany do etapu diecezjalnego
Marta Popek, klasa 3  P – zakwalifikowana do etapu diecezjalnego
Paweł Cichy, klasa 2 P – zakwalifikowany do etapu diecezjalnego
Jakub Dettlaff, klasa 3 A – zakwalifikowany do etapu diecezjalnego

Osiągnięcia sportowe
Osiągnięcia naukowe
Olimpiada Biologiczna

Błażej Mienik, klasa 3 – zakwalifikowany do etapu okręgowego

Olimpiada Historyczna

Maciej Dzięgiel, klasa 2BC – zakwalifikowany do etapu okręgowego
Leonard Gołąb, klasa 2A – zakwalifikowany do etapu okręgowego
Mateusz Wrzos, klasa 2MH – zakwalifikowany do etapu okręgowego

Olimpiada Przedsiębiorczości

Gustaw Woźniak, klasa 2A – zakwalifikowany do etapu okręgowego

Międzynarodowy Konkurs Programistyczny Baltie 2020

Krzysztof Butowski kl. 3 – IV miejsce

Pomorska Liga Zadaniowa

Dominika Horodecka, klasa 2 A – zakwalifikowana do finału z informatyki, finalistka etapu powiatowego z fizyki
Maciej Żmijewski, klasa 1 P – zakwalifikowany do finału z przedmiotów rozwijających kompetencje społeczne
Krzysztof Butowski, klasa 3 – zakwalifikowany do etapu powiatowego z fizyki

Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice

Krzysztof Butowski, klasa 3 – laureat
Stanisław Dettlaff, klasa 2P – laureat
Patryk Rogowski, klasa 3 – laureat
Oskar Różański, klasa 3 – zakwalifikowany do finału

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Dominika Horodecka, klasa 2 A – finalistka

Konkurs Bóbr – MAP

Dominika Horodecka, klasa 2 A – wyróżnienie

Osiągnięcia sportowe
Osiągnięcia naukowe
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Maria Kotłowska kl. 3 AB – finalistka

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Dominika Horodecka kl. 1 A uczestniczka etapu okręgowego

Olimpiada Biologiczna

Magdalena Chylewska kl. 3 AB uczestniczka etapu okręgowego
Błażej Mienik kl. AB uczestnik etapu okręgowego

Pomorska Liga Zadaniowa – Zdolni z Pomorza

Dominika Hinca kl. 2 AB finalistka z biologii i chemii,
Dominika Horodecka kl. 1 A finalistka z matematyki

Pomorskie Mecze Matematyczne

KLO : Powiatowy Zespół Szkół w Rumi 34:-0,5
KLO : I LO w Wejherowie 31:14

Matematyka, Fizyka i Informatyka w technice

Mateusz Majewski kl. 3 AB laureat

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

Dominika Horodecka kl. 1 A – wyróżnienie
Krzysztof Butowski kl. 2 AB – wyróżnienie
Anna Krasodomska kl. 2AB – wyróżnienie

Wielki Maraton Czytelniczy

Wiktoria Szpinda kl. 1 MH – wyróżnienie

Osiągnięcia sportowe

Osiągnięcia naukowe
Olimpiada Chemiczna

Aleksander Kahsin, kl. III A – zakwalifikował się do II etapu

Olimpiada Biologiczna

Magdalena Chylewska, kl. II – zakwalifikowała się do II etapu

Olimpiada Matematyczna

Maria Horodecka, kl. III B – zakwalifikowała się do II etapu

Olimpiada Języka Niemieckiego

Patrycja Malecha, kl. III – zakwalifikowała się do II etapu

Konkurs “Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice”

Anna Butowska kl. III B – zakwalifikowała się do finału
Maria Horodecka kl. III B – zakwalifikowała się do finału
Michał Ryplewicz kl. III B – zakwalifikował się do finału
Mateusz Majewski kl. II – zakwalifikował się do finału

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur

Maria Horodecka kl. III B – wynik bardzo dobry
Anna Butowska kl. III B – wyróżnienie
Krzysztof Butowski kl. I AB – wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs na najlepszy prototyp aplikacji webowej

Jakub Gliszczyński i Dominik Ilnicki kl. III AB – I miejsce

Instytut Tertio Millennio – XV Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego „Dar na stulecie” 2019

Małgorzata Dettlaff kl. II – III miejsce

Osiągnięcia sportowe
Anna Herdzik kl.1AB

laureatka nagrody III stopnia Ministra Obrony Narodowej na finale ogólnopolskich zawodów Manewry Artystyczne Wojska Polskiego w kategorii taniec pow.16 lat.

Osiągnięcia naukowe
Olimpiada Języka Polskiego

Julia Terech kl. II A – zakwalifikowana do II etapu

Olimpiada Chemiczna

Krzysztof Jasieński – zakwalifikowany do finału

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Anna Butowska kl. II B – uczestnik etapu okręgowego

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

Marta Przybyłowska kl. I AB – zakwalifikowana do II etapu

Konkurs E(x)plory

Krzysztof Dmochowski kl. II A – zakwalifikowanie do etapu rejonowego

Igrzyska Akademii ETI

Dominik Kwiatkowski kl. III – II miejsce

VI Drużynowy Konkurs Naukowo-Techniczny EKOTECH 2017

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w składzie: Krzysztof Dmochowski, Weronika Kurowska, Marek Majoch – I miejsce

Konkurs “Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice”

Anna Butowska kl. II B – laureatka
Maria Horodecka kl. II B – laureatka
Michał Ryplewicz kl. II B – laureat
Wojciech Dettlaff kl. II B – finalista

XXXV Ogólnopolski Sejmik Matematyków

Anna Butowska  kl. II B – udział w finale

Liga matematyczna (PAP Słupsk)

Anna Butowska kl. II B – laureatka

Mistrzostwa Polski w GMiL

Anna Butowska kl. II B – finalistka

Maria Horodecka kl. II B – finalistka

„Gdynia, moje miasto – okno na świat” – poezja śpiewana

Bartłomiej Szpura kl. I – III miejsce

VI Ogólnopolski Konkurs Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II – etap regionalny

Dominika Michalska kl. II A – I miejsce

VI Ogólnopolski Konkurs Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II – finał

Dominika Michalska kl. II A – II miejsce

Osiągnięcia sportowe
Mistrzostwa Gdyńskich Szkół w Pływaniu

Małgorzata Dettlaff kl. I 50 m. stylem klasycznym – II miejsce
Mateusz Rybiński kl. II B 100 m. stylem zmiennym – III miejsce

Żeglarstwo

Adam Głogowski kl. III B – Nominacja przez Polski Związek Żeglarski do Kadry Narodowej w kl. 470 na 2018 rok
Adam Głogowski kl. III B – Wicemistrzostwo Polski w żeglarstwie w kl. 29er w 2017 roku

Osiągnięcia naukowe
Olimpiada Wiedzy o Mediach

Jan Sławiński kl. III ABC – laureat

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Bartłomiej Truszkowski kl. III ABC – finalista
Anna Butowska kl. I B – uczestniczka II etapu
Maria Horodecka kl. I B – uczestniczka II etapu
Jan Horodecki kl. III ABC – uczestnik II etapu

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Paweł Kuziemski kl. III ABC – uczestnik II etapu

Olimpiada Informatyczna

Jan Horodecki kl. III ABC – uczestnik II etapu

Olimpiada Matematyczna

Bartłomiej Truszkowski kl. III ABC – uczestnik II etapu

Konkurs”Matematyka, fizyka i informatyka w technice”

 

Jan Horodecki kl. III ABC – laureat
Bartłomiej Truszkowski kl. III ABC –  laureat

16. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Görlitz

 

Dominik Leżohupski kl. IB – III miejsce

XXI Zawody Komputerowe Młodzieży Szkolnej

Katolickie Liceum Ogólnokształcące (Jan Horodecki kl. III ABC, Piotr Kacprzycki kl. II A) – II miejsce
Jan Horodecki kl. III ABC – IV miejsce

Osiągnięcia sportowe
Mistrzostwa Gdyńskich Szkół w Pływaniu

Mateusz Rybiński kl. I B – I miejsce 100 m. stylem dowolnym

Osiągnięcia naukowe
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Jakub Gierowski kl. III B – finalista

Olimpiada Informatyczna

Jan Horodecki kl. II ABC – uczestnik zawodów II stopnia

Olimpiada Matematyczna

Jan Horodecki kl. II ABC – uczestnik zawodów II stopnia
Bartłomiej Truszkowski kl. II ABC – uczestnik zawodów II stopnia

Olimpiada Chemiczna

Krzysztof Jasieński kl. I B – uczestnik zawodów II stopnia

Igrzyska Akademii ETI

Jan Horodecki kl. II ABC – I miejsce

Konkurs”Matematyka, fizyka i informatyka w technice”

Jakub Gierowski kl. III AB – II miejsce
Jan Horodecki kl. II ABC – III miejsce
Bartłomiej Truszkowski kl. II ABC – wyróżnienie
Piotr Tryzna kl. II ABC – wyróżnienie

XX Jubileuszowe Zawody Komputerowe

Jan Horodecki kl. II ABC – II miejsce
KLO (Jan Horodecki kl. II ABC, Piotr Kacprzycki kl. I A) – II miejsce

“Wygraj Indeks” Wydział Chemiczny PG

Krzysztof Jasieński kl. I B – laureat

Apps For Good

KLO (Filip Gesse, Agnieszka Gliszczyńska, Weronika Reiwer, Bartłomiej Truszkowski kl. II ABC, Aleksandra Stoińska kl. III c Gimnazjum) – III miejsce

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny “KANGUR 2016″

Dominik Kwiatkowski kl. I A – wyróżnienie
Jakub Fedorowicz kl. I A – wyróżnienie
Bartłomiej Truszkowski kl. II ABC – wyróżnienie
Jan Horodecki kl. II ABC – wyróżnienie

Konkurs oratorski “Mowa na cześć Gdyni”`

Marek Ziemian kl. II ABC – III miejsce

Osiągnięcia sportowe

Osiągnięcia naukowe
Olimpiada Informatyczna

Jan Horodecki I C – półfinalista

Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Jan Andrzejewski II AB – zakwalifikowany do finału

Olimpiada Matematyczna

Jan Horodecki I C – półfinalista

Bartłomiej Truszkowski I C – półfinalista

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Grażyna Rusiecka II AB – zakwalifikowana do 2 etapu

Olimpiada Języka Francuskiego

Kamil Kręt kl. III C – zakwalifikowany do etapu okręgowego

XIX Zawody Komputerowe Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni

Katolickie Liceum Ogólnokształcące – Jan Horodecki kl. I C, Marcin Kubacki kl. III C- I miejsce

Jan Horodecki kl. I – IV miejsce indywidualnie

Marcin Kubacki kl. III – V miejsce indywidualnie

Osiągnięcia sportowe

Osiągnięcia naukowe

Olimpiada Lingwistyki matematycznej:

Jakub Gierowski kl. I B – półfinalista

Piotr Bielang kl. I B – półfinalista

Olimpiada Chemiczna:

Adam Daniel kl. III B – zakwalifikowany do II etapu.

XL Olimpiada Historyczna:

Antoni Kowalik kl. II B – zakwalifikowany do finału ogólnopolskiego

Mateusz Grabowski kl. III A – uczestnik etapu rejonowego

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym:

Mateusz Grabowski kl. III A – uczestnik etapu rejonowego

Adam Dziadkiewicz kl. III A kl. III A – uczestnik etapu rejonowego

Konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939 – 1945”:

Antoni Kowalik kl. II B – uczestnik etapu rejonowego

Jan Andrulewicz kl. III A – laureat etapu wojewódzkiego, zakwalifikowany do etapu ogólnopolskiego

Osiągnięcia sportowe

Nicole Rydz została Mistrzynią Polski Juniorek w klasie Europa.

Nicole zajęła zajęła I miejsce w kategorii Juniorek

II miejsce w kategorii Seniorek.

Indywidualne  Mistrzostwa Gdyńskich Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w Pływaniu

-100 m. stylem zmiennym – II miejsce MARTA  RYBIŃSKA

Osiągnięcia naukowe

“Wygraj Indeks” – Ogólnopolski Konkurs Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Jakub Gacki kl. III B – laureat

Konkurs “Deutschland-Nachbarland”
Mateusz Grabowski kl. II B – II miejsce

XVII Zawody Komputerowe Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Marcin Kubacki kl. I C – I miejsce
Katolickie Liceum Ogólnokształcące: Marcin Kubacki, Tomasz Matuszczak – II miejsce drużynowo

Odkrywamy Talenty Pomorza – etap rejonowy
Tomasz Matuszczak kl. II C – I miejsce

Osiągnięcia sportowe

Osiągnięcia naukowe

Konkurs “Wygraj Indeks” Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Agata Ceynowa kl. III A – laureatka
Adam Daniel kl. I – laureat

Pomorski Konkurs Matematyczny “Wygraj Indeks”
Mariusz Motyl kl. III B – laureat

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych
Katolickie Liceum Ogólnokształcące: Natalia Bejrowska, Nicole Rydz, Arkadiusz Klicki – II miejsce

II Konkurs Krótkich Form Filmowych pn. “Cisza na planie”
Zespół Szkół Katolickich w Gdyni – grupa “Kinematograf Katolika” w składzie: Marek Głuszczak, Damian Kryger, film “30 klatek” – I miejsce
Zespół Szkół Katolickich w Gdyni – grupa “Kinematograf Katolika”w składzie: Marek Głuszczak, Damian Kryger, film “30 klatek” – wyróżnienie za szczególne walory artystyczne

V Regionalny Konkurs Wiedzy o Wielkiej Brytanii
Katolickie Liceum Ogólnokształcące: Małgorzata Pytlik, Nicole Rydz, Arkadiusz Klicki – II miejsce

Konkurs Plastyczny pt.: Św. Maksymilian M. Kolbe – 25 Lat Istnienia Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku
Patrycja Lizakowska kl. III A – II miejsce

Osiągnięcia sportowe

Kadra Narodowa Polskiego Związku Żeglarskiego
Nicole Rydz kl. II A

Żeglarskie Mistrzostwa Polski
Nicole Rydz kl. II A – v-ce mistrzyni Polski Juniorek
Nicole Rydz kl. II A – druga v-ce mistrzyni Polski Seniorek

Żeglarskie Mistrzostwa Europy
Nicole Rydz kl. II A – 12 miejsce w grupie Juniorek młodszych

Osiągnięcia naukowe

Ogólnopolski Konkurs Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Karolina Milewska kl. II A – laureatka

XV Zawody Komputerowe Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – III miejsce
Bartosz Andrzejczak kl. III C – VI miejsce

Przegląd Małych Form Teatralnych
Marek Głuszczak kl. II B – nagroda za najlepszy scenariusz
Zespół Szkół Katolickich – specjalne wyróżnienie za szczególne walory artystyczne
Zespół Szkół Katolickich – wyróżnienie za musical “Szał”

IV Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II
Mateusz Pietrzak kl. III ABC – I miejsce

Projekt ekologiczny “Patrz i zmieniaj”
Dominika Łacheta kl. II A – III miejsce w kategorii konkurs plastyczny
Robert Niewiedziała kl. II A – IV miejsce w konkursie wiedzy ekologicznej

Wojewódzki Konkurs “Prawa człowieka”
Damian Kryger kl. I C i Anna Jasieńska kl. II B – I miejsce w kategorii film

XI Gdyński Przegląd Jasełek
Marek Głuszczak kl. II B – wyróżnienie indywidualne

Osiągnięcia sportowe

Mistrzostwa Gdyni w Biegach Przełajowych
Robert Niewiedziała kl. II A – II miejsce

Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Biegach na Orientację
Robert Niewiedziała kl. II A – I miejsce

Mistrzostwa Gdyni w Pływaniu Indywidualnym
Michał Brodzik kl. II B – I miejsce 50 m st. motylkowym

Mistrzostwa Gdyni w Aquathlonie
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – IV miejsce
Michał Brodzik kl. II B – II miejsce
Maciej Paczyński kl. II B – IV miejsce

Osiągnięcia naukowe

Ogólnopolski Konkurs Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej “Wygraj Indeks”
Karolina Milewska kl. I A – laureatka
Aleksandra Terepka kl. II B – laureatka
Bartosz Bielak kl. II B – laureat
Marcin Wojtaszak kl. III B – laureat

Ogólnopolski Konkurs Wydziału Fizyki Politechniki Gdańskiej “Wygraj Indeks”
Katarzyna Chmielowiec kl. III B – laureatka
Jakub Szczotka kl. III B – laureat

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny “Chrońmy ujęcia wody w pasie nadmorskim”
Patrycja Lizakowska kl. I B – wyróżnienie

XIV Zawody Komputerowe Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – VI miejsce
Bartosz Andrzejczak kl. II C – VI miejsce

X Gdyński Przegląd Jasełek
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – II miejsce

Wojewódzki Konkurs plastyczno-fotograficzno-filmowy “Prawa człowieka”
Marek Głuszczak kl. I B – III miejsce

Osiągnięcia sportowe

X Licealiada Województwa Pomorskiego
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – III miejsce – biegi na orientację

Osiągnięcia naukowe

Międzyszkolny Konkurs Szekspirowski
Justyna Gawlik kl. II B – II miejsce

XIII Zawody Komputerowe Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Liceum Katolickie (B. Andrzejczak, D. Pobłocki) – VI miejsce
Bartosz Andrzejczak kl. I C – III miejsce

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny “Kangur”
Łukasz Wołczyński kl. I C – bardzo dobry
Bartosz Andrzejczak kl. I C – wyróżnienie
Marcin Joniec kl. III B – wyróżnienie
Katarzyna Walczuk kl. I B – wyróżnienie
Katarzyna Chmielowiec kl. II B – wyróżnienie

Konkurs literacki “Słowa ukryte w obrazie”
Karolina Przybek kl. II A – I miejsce

IX Gdyński Przegląd Jasełek
Jakub Szczotka kl. II B – wyróżnienie indywidualne

Osiągnięcia sportowe

Osiągnięcia naukowe

XXXI Olimpiada Języka Francuskiego
Wioletta Jędrzejewska – Cichoń kl. I A – etap okręgowy

XXXIII Olimpiada Historyczna
Michał Smętek kl. II A – etap okręgowy

XXVI Olimpiada Języka Łacińskiego
Magdalena Czerwińska kl. I A – etap okręgowy

Pomorski Konkurs Matematyczny
Katarzyna Chmielowiec kl. I B – I miejsce
Łukasz Sobolewski kl. II B – finalista

Konkurs “Wygraj Indeks” Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
Anna Szrajer kl. III B – laureatka
Joanna Wilińska kl. II B – laureatka

Osiągnięcia sportowe

I Morskie Mistrzostwa Sportowe Szkół Katolickich
Katarzyna Chmielowiec kl. I B – II miejsce – 50 m stylem dowolnym
Katarzyna Chmielowiec kl. I B – II miejsce – 50 m stylem klasycznym
Jakub Szczotka kl. I B – I miejsce – 50 m stylem klasycznym
Jakub Szczotka kl. I B – I miejsce – 100 m stylem zmiennym
Jakub Szczotka kl. I B – III miejsce – 50 m stylem dowolnym
Roman Ciesielski kl. I B – II miejsce – 50 m stylem dowolnym
Roman Ciesielski kl. I B – III miejsce – 200 m stylem dowolnym
Damian Pobłocki kl. I B – II miejsce – 25 m stylem motylkowym
Krzysztof Pitrowski kl. I A – II miejsce – 50 m stylem klasycznym
Krzysztof Pitrowski kl. I A – II miejsce – 100 m stylem zmiennym
Kamil Mądrzyński kl. I B – III miejsce – 50 m stylem klasycznym

Mistrzostwa Gdyni w Tenisie Stołowym
Marta Drabarczyk kl. III B – II miejsce
Magda Gałązka kl. III B – IV miejsce

Osiągnięcia naukowe

XXXVI Olimpiada Biologiczna
Marta Lauda kl. III B – wyróżnienie I stopnia za pracę badawczą

VII Gdyński Przegląd Jasełek
Katolickie Liceum Ogólnokształcące – I miejsce
Tacjana Ellwart kl. II a – wyróżnienie indywidualne

Osiągnięcia sportowe

Mistrzostwa Gdyni Szkół Ponadgimnazjalnych w tenisie stołowym
Marta Drabarczyk kl. II b – II miejsce

Osiągnięcia naukowe

XXIX Ogólnopolska Olimpiada Języka Niemieckiego – 2006
Jarosław Kąkolewski kl. III B – laureat III miejsca

XXXVI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego
Sara Roda
Magdalena Kretschmer

Konkurs “Deutschland – Nachbarland” 2006 – etap regionalny
Jarosław Kąkolewski kl. III B – III miejsce

Konkurs “Pokaż nam język” 2006 – etap regionalny
Jarosław Kąkolewski kl. III B – II miejsce

II Pomorski Konkurs Matematyczny – etap wojewódzki
Małgorzata Gutowska kl. II B

X Zawody Komputerowe Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni
Wojciech Ossowicki, Tomasz Michalski kl. II B

Osiągnięcia sportowe

Otwarte Mistrzostwa Gdyni Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu na dystansie 50 m stylem klasycznym
Rafał Gajewski kl. II A – I miejsce

Otwarte Mistrzostwa Gdyni Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu na dystansie 100 m stylem zmiennym
Rafał Gajewski kl. II A – I miejsce