W związku z zagrożeniem koronawirusem zostały wprowadzone w szkołach szerokie obostrzenia, aby zapewnić bezpieczeństwo Państwa dzieciom. Wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. Ten czas jest dla nas dużym wyzwaniem i tylko od nas zależy jak go wykorzystamy. Nie mamy wpływu na to co dzieje się na zewnątrz, ale mamy wpływ na to co dzieje się w nas. Bądźmy dla siebie serdeczni, tolerancyjni i cierpliwi w tym trudnym czasie.

Zachęcamy do zapoznania się przygotowanym materiałem z podziałem odpowiednio dla rodziców, uczniów i nauczycieli, uwzględniającym ich rolę i priorytety w procesie kształcenia. Materiał sygnalizuje najważniejsze sprawy, w tym z uwzględnieniem zasad higieny pracy umysłowej oraz bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu.

Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni w czasie epidemii.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych - aktualizacja z dnia 18.02.2022

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że Europejska Agencja Leków zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.
Już od 14 grudnia 2021 r. rozpoczną się szczepienia w grupie dzieci 5-11 lat. Szczegółowe informacje dotyczące schematu szczepienia wraz z kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem dziecka w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-nr-15-ministra-zdrowia-w-sprawie-szczepien-przeciw-covid-19-dzieci-5-11-lat.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do odwiedzenia https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dzieci-5-11
Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w:
• mediach społecznościowych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego,
• na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie ,
• na profilu #SzczepimySię,
• a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku
Departament Wychowania i Edukacji Włączającej
Ministerstwo Edukacji i Nauki

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

Warszawa, 1 grudnia 2021 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie

w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat przeciw COVID-19. Podstawą rekomendacji były szczegółowe wyniki badań klinicznych, które przedstawił producent szczepionki – konsorcjum Pfizer/Biontech. Są to udowodnione dane naukowe świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych. Polska dzięki swojemu przedstawicielowi w Europejskiej Agencji Leków (jest nim prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych) miała bieżący dostęp do wszelkich informacji, na bazie których podejmowane były decyzje o dopuszczeniu szczepień dzieci w grupie wiekowej 5-11 lat.

Rekomendacja Europejskiej Agencji Leków uruchamia na terenie Unii Europejskiej dystrybucję szczepionek przeznaczonych dla dzieci. W Polsce spodziewamy się pierwszych dostaw już w połowie grudnia. Oznacza to, że jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia będziemy mogli rozpocząć szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat. Chcemy do tego czasu przekazać Państwu – Rodzicom i Opiekunom – jak najwięcej sprawdzonych i rzetelnych informacji, które pomogą podjąć w pełni świadomą decyzję dotyczącą ewentualnego zaszczepienia swojego dziecka.

Od początku epidemii w Polsce koronawirusem zakaziło się blisko 28,5 tys. dzieci w wieku od 0 do 10 lat i blisko 35 tys. dzieci i młodzieży między 11. a 20. rokiem życia. Tylko w ciągu dwóch tygodni listopada do szpitali z ciężkim przebiegiem choroby trafiło blisko 500 dzieci. Ich średni wiek to jedynie 6 lat. Jednocześnie szczepienie przeciw COVID-19 przyjęło dotychczas ponad 1,6 mln dzieci i młodzieży w wieku 12-17 lat. Niepożądane odczyny po szczepieniu wystąpiły jedynie u 0,02 proc. z nich i w przeważającym stopniu miały one łagodny przebieg. Dane te pokazują, że na 1,6 mln zaszczepionych dzieci jedynie 320 z nich doświadczyło łagodnych odczynów niepożądanych. To znacznie mniejsza grupa niż ta, która tylko w ciągu dwóch tygodni listopada trafiła z powodu COVID-19 do szpitala.

W badaniu klinicznym prowadzonym przez konsorcjum Pfizer/Biontech wzięło udział blisko 2,3 tys. dzieci w 94 ośrodkach na świecie. Z przedstawionych efektów badań wynika, że w grupie szczepionych dzieci w wieku 5-11 lat wystąpiło tylko jedno cięższe działanie niepożądane. Była to gorączka w wysokości 39,7℃. Poza tym – podobnie jak w przypadku innych szczepień – pojawiły się ból w miejscu podania szczepionki, zaczerwienienie, zmęczenie czy ból głowy. Co istotne objawy te bardzo szybko i samoistnie ustępowały. Warto również zwrócić szczególną uwagę na skuteczność szczepionki u dzieci. Okazuje się, że jest ona wyższa niż u dorosłych i wynosi aż 90,7 proc.

Szanowni Państwo, mamy nadzieję, że przekazane przez nas informacje pomogą świadomie zdecydować w sprawie szczepienia dzieci. Chcemy podkreślić, że szczepionki to nie tylko skuteczna ochrona, ale także szansa na kontynuowanie nauki stacjonarnej przez cały rok szkolny. Zaszczepiony uczeń czy przedszkolak nie trafia na 10-dniową kwarantannę, gdy w klasie lub grupie pojawia się przypadek zachorowania na COVID-19.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z pracownikami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości. Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 można znaleźć także w mediach społecznościowych tych instytucji, na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie, na profilu #SzczepimySię, a także pod numerem infolinii 989.

Z wyrazami szacunku

Adam Niedzielski – MINISTER ZDROWIA
Przemysław Czarnek – MINISTER EDUKACJI I NAUKI

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie
wykonywania szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w
wieku od 12 do 15 roku życia

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie!
Piszę do Państwa by przedstawić pełną informację na temat prowadzonych w Polsce szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie kieruję ten list do tych, którzy z różnych względów obawiają się szczepień i odbierają sprzeczne, czasem wykluczające się, doniesienia medialne, czy też opinie kierowane przez różne środowiska i organizacje.

Bez wątpienia szczepienia są jednym z najbardziej skutecznych i efektywnych działań profilaktycznych, stanowiący najsilniejszy oręż w zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych na świecie. Wszystkie szczepionki przeciw COVID-19 dostępne w krajach Unii Europejskiej, a co za tym idzie również w Polsce przeszły procedurę dopuszczenia do obrotu decyzją Komisji Europejskiej po wcześniejszej naukowej ocenie Europejskiej Agencji Leków. Tym samym, co należy stanowczo podkreślić, stosowanie szczepionek nie jest żadnym eksperymentem medycznym. Wszystkie szczepionki to produkty lecznicze zarejestrowane z wskazaniami stosowania w celu zapobiegania chorobie COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2. Bezpieczeństwo ich stosowania, skuteczność i jakość zostały pozytywnie ocenione przez Europejską Agencję Leków, w
której zasiada również przedstawiciel Polski.

Szczepionki przeciwko COVID-19 są opracowywane zgodnie z tymi samymi wymogami dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, jak inne produkty lecznicze.
Kierując się koniecznością pilnej walki ze światową pandemią i koniecznością ochrony zdrowia oraz życia ludzkiego procedury rejestracyjne szczepionek zostały skrócone, ale wszystkie badania wykonano w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa, podobnie jak to się dzieje w przypadku innych szczepionek. Nie pominięto żadnego wymaganego etapu badań ani kontroli. Wszystkie badania laboratoryjne, zarówno niekliniczne na zwierzętach, jak i kliniczne na ludziach zostały przeprowadzone zgodnie z najbardziej rygorystycznymi zasadami, standardami i kryteriami etycznymi. Wydanie pozwolenia dopuszczającego szczepionkę do obrotu oznacza zatem, że jakość, bezpieczeństwo i skuteczność takiego produktu leczniczego została udowodniona na podstawie odpowiednich badań klinicznych, przedklinicznych i chemicznofarmaceutycznych.

Wszystkie informacje związane ze stosowaniem szczepionek przeciw COVID-19, w tym przeciwwskazania oraz działania niepożądane określają Charakterystyki Produktu Leczniczego (CHPL) dla poszczególnych szczepionek, które są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Dotychczas dopuszczone do szczepienia przeciw COVID-19, w grupie wiekowej od 12 roku życia zostały dwa produkty:
– Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech
– Spikevax firmy Moderna Biotech Spain, S.L.

Dopuszczenie do stosowania pierwszej ze szczepionek, tj. Comirnaty w grupie wiekowej 12-15 lat nastąpiło w oparciu o dane zebrane do 13 marca 2021 r., na próbie 2 260 nastolatków (1 131 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 1 129 w grupie placebo) Spośród tych uczestników 1 308 nastolatków (660 w grupie produktu leczniczego Comirnaty i 648 w grupie placebo) objęto kontrolą przez co najmniej 2 miesiące po
drugiej dawce produktu leczniczego Comirnaty.

Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi u młodzieży w wieku od 12 do 15 lat były: ból w miejscu wstrzyknięcia (>90%), zmęczenie i ból głowy (>70%), ból mięśni i dreszcze (>40%), ból stawów i gorączka (>20%). Jak więc widać były to dość lekkie działania niepożądane.

Z kolei skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki Spikevax w grupie młodzieży potwierdzono w badaniu klinicznym z udziałem 3732 dzieci w wieku od 12 do 17 lat. W badaniu brało udział 2773 uczestników od ukończenia 12. roku życia do ukończenia 16. roku życia i 959 uczestników od 17. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że skuteczność produktu Spikevax u dzieci w wieku od 12
do 17 lat jest podobna do skuteczności u dorosłych. Najczęstsze działania niepożądane u dzieci w wieku od 12 do 17 lat są podobne do tych u osób w wieku 18 lat i starszych. Obejmują one ból i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, zmęczenie, ból głowy, ból mięśni i stawów, powiększenie węzłów chłonnych, dreszcze, nudności, wymioty i gorączkę. Większość tych działań niepożądanych miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego i zwykle przemijała w ciągu kilku dni od otrzymania szczepionki.

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionek zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, są cały czas ściśle monitorowane.
W celu poszukiwania odpowiedzi, informacji lub potwierdzenia posiadanej wiedzy, zapraszam na portal prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny: http://szczepienia.pzh.gov.pl/ oraz Europejski Portal

Informacji o Szczepieniach, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej (wersja w języku polskim pod adresem: https://vaccinationinfo.eu/pl?fbclid=IwAR04VBI7NzIFAHRppffRIVtC1WyX1vr9a-bJ9-QfVkjyxEol9xUwc9G9J_k).

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Anna Goławska
Podsekretarz Stanu

Rodziców zainteresowanych szczepieniem dziecka przeciwko COVID-19
prosimy o przesłanie wiadomości do wychowawcy klasy za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus Synergia
do środy 15 września 2021 roku.

Deklaracja szczepienia

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19

Szanowni Państwo!

Zwracam się do Państwa z prośbą o zorganizowanie dzieciom odpowiednich warunków do nauki w domu. Pamiętajcie o higienie pracy umysłowej, która zakłada racjonalny rozkład czasu przeznaczonego na naukę i pracę, zajęcia ruchowe oraz sen. Ważna jest także odpowiednia dieta oraz regularny rozkład posiłków. Czas codziennej, samodzielnej pracy ucznia w domu nie powinien przekraczać czasu planowych zajęć szkolnych. Przypominajcie dzieciom o robieniu przerw pomiędzy wykonywanymi zadaniami. Bardzo ważna w procesie nauczania jest systematyczność. Czuwajcie nad tym, aby dzieci wykonywały zadane przez nauczycieli prace na bieżąco, regularnie. Zachęcajcie i pobudzajcie naszych uczniów do działań, motywujcie ich pozytywnie; udzielajcie im wsparcia, jednocześnie zachęcając do samodzielności. Pozwólcie dzieciom na wspomaganie się podczas wykonywania zadań z zasobów internetowych, ale przypominajcie o bezpieczeństwie w sieci i umiarze w korzystaniu z komputera.

Z góry dziękujemy za owocną współpracę, życzymy rodzinnej atmosfery, ale przede wszystkim ZDROWIA.

Formy uczenia się zgodne z higieną pracy umysłowej

W procesie nauczania – uczenia się, niezwykle ważnym zagadnieniem jest higiena pracy umysłowej ucznia. Organizacja nauki szkolnej i domowej to czynniki, które w istotny sposób wpływają na postępy w uczeniu się. Możliwości percepcyjne uczniów najmłodszych różnią się znacznie od możliwości uczniów starszych. Ustalono, że dzieci w wieku 7 – 10 lat mogą skupić uwagę na lekcji przez około 20 minut. W wieku 15 lat czas ten przedłuża się do 30 minut. Przemęczenie powstaje po wysiłku długotrwałym, nawet niezbyt intensywnym, ale nieprzerywanym chwilami odpoczynku. Pierwszymi objawami zmęczenia uczniów są: rozproszenie uwagi, nadmierna pobudliwość, drażliwość i żywość, pobudzenie ruchowe, które mogą następnie przejść w objawy apatii, senności oraz brak zdolności skupiania uwagi. Aby zapobiec występowaniu tych objawów należy stosować przerwy w nauce i odpowiednio je wykorzystywać poprzez relaks i czynny wypoczynek.

Niezmiernie ważnym elementem higienicznym jest racjonalny tryb życia ucznia, który regulowany prawidłowym rozkładem organizacyjnym dnia wdraża do systematyczności oraz nawyków higienicznych. W rozkładzie dnia powinno przestrzegać się przede wszystkim prawidłowej proporcji między trzema elementami: snem, zajęciami ruchowymi oraz nauką w szkole i w domu. Oczywiście rozkład dnia ucznia w dużym stopniu jest wyznaczony przez obowiązki szkolne.

Sen powinien odbywać się tylko w nocy od godziny 20 –tej dla dzieci młodszych i od 20.30, 21.00 dla dzieci starszych i trwać:

• 9-11 godzin na dobę- dzieci w wieku szkolnym (6-13 lat)

• 8-10 godzin- nastolatki (14-17 lat)

Drzemki kilkudziesięciominutowe po nauce w szkole mogą być higienicznie uzasadnione, jednak sen kilkugodzinny w ciągu dnia jest niewskazany, narusza bowiem rytm biologiczny aktywności dziecka.

Zajęcia ruchowe nie powinny być zaplanowane tylko spontaniczne, by nie stały się kolejnym nieprzyjemnym obowiązkiem dla dziecka.

Nauka w domu powinna być racjonalnie zorganizowana. Wymaga to od ucznia nie tylko dobrej znajomości zadań, jakie ma do wykonania, ale też orientacji, jaką wybrać taktykę, jak ukierunkować przebieg swojej nauki w domu.

Wskazane jest następujące rozłożenie odrabiania pracy domowej:

• odrabianie na przemian zadań trudnych i łatwych, co zapobiegnie szybkiemu zmęczeniu,

• przechodzenie do odrabiania zadań z następnego przedmiotu dopiero po dokładnym opracowaniu materiału z przedmiotu przygotowanego poprzednio.

Motywowanie i wspieranie uczniów do systematycznego uczenia się poza szkołą, kilka wskazówek dla rodziców

1. Naukę potraktuję poważnie

Dobrze mówić i powtarzać dziecku, że szkoła i nauka to ważne elementy naszego rodzinnego życia. Warto zadbać o komfort dziecka, tak samo jak dbamy o własny, idąc do pracy lub pracując zdalnie.

Skoro mówimy, że traktujemy szkołę/edukację poważnie, to pokażmy, że tak jest i że rolę ucznia też traktujemy serio. Samo „gderanie” dziecku nad uchem o tym: że trzeba, że musi, że nie ma wyjścia, przynosi zupełnie odwrotny skutek. Jeśli traktujemy to poważnie, wspierajmy aktywnie, poprzez:

• zdrowe odżywianie (dieta dla mózgu),

• pilnowanie godzin snu i odpoczynku,

• higienę pracy (spokojne i uporządkowane miejsce pracy, przerwy, relaks),

• wzmacnianie zainteresowań, hobby dziecka, a jeśli to niemożliwe ze względu na pobyt w domu, pomoc w poszukiwaniu nowych zainteresowań w przestrzeni wirtualnej lub nowej aktywności, nie wymagającej narzędzi multimedialnych,

• akceptację wielu możliwości do okazywania emocji (także niezadowolenia czy złości), sytuacja jest nowa, wymaga od nas nauczenia się radzenia ze stresem w sytuacji czasowej izolacji,

• rozumienie potrzeby wsparcia podczas pracy nad materiałem szkolnym.

2. Spokój i rutyna w pracy

Dobrym motywatorem dla ucznia jest ustalenie stałych godzin odrabiania lekcji, odpoczynku czy posiłków, dla wszystkich. Wtedy domownicy wiedzą, kiedy obowiązuje cisza, że to czas na naukę a kiedy czas wolny. Rutyna, w której wszyscy uczniowie zaczynają o tej samej porze, bardzo się przydaje. Młodsze pociechy mogą w tym czasie (jeśli szybciej skończą lub nie mają lekcji) bawić się bez telewizora, tabletów czy głośnej muzyki, ze względu na potrzebę skupienia starszych dzieci.

3. Mądrość ucznia nie jest kwestią przypadku

W chaosie informacji, przeorganizowania życia rodzinnego, nowymi obowiązkami, kwestią zdalnego uczenia się, zapominamy informować dzieci, że to od ich wytrwałości zależy najwięcej. To, jak nauczyciele będą się do uczniów odnosić, jak będą oceniać, jak będą wyglądały kontakty z rówieśnikami i postępy w szkole, rzadko jest dziełem przypadku.

Oprócz tych zadaniowych spraw warto pokazać dziecku, że zdobywanie wiedzy i ćwiczenie wytrwałości jest przyjemnością. Nowe umiejętności zaprocentują lepszymi wynikami.

4. Sukces

Wymagamy od ucznia dobrych ocen, zaangażowania w naukę, choć sami (trochę nieświadomie) wcale w tym nie wspieramy. Komunikacja w tym wypadku ma kluczowe znaczenie. Pytanie, jak opowiadamy o własnej edukacji? Czy wybielamy się, wypierając z pamięci szkolne porażki, gorsze dni w szkole? Czy stawiamy na szczerość? Co wówczas odczuwaliśmy? Mówienie szczerze o sukcesach ale i porażkach, to jak podnieśliśmy się po upadku. Mimo obecnie odmiennej sytuacji pozytywne motywowanie, poprzez zachętę i pochwałę najmniejszych nawet sukcesów ucznia, jest bardziej budujące przyszły sukces dziecka. Warto przypominać, że tylko wytężona praca przynosi sukces.

5. Powody do dumy

Warto pokazywać dzieciom, że stawiamy sobie wyzwania i zabieramy się do pracy, nie czekając na mannę z nieba. Trzeba na to zapracować. Kolejną motywującą sprawą, której uczniom chyba trochę brakuje to duma z osiągnięcia zamierzonego celu. Mniejszego lub większego, nie ma znaczenia. Duma daje „kopa” do dalszych działań i pokazuje, że dałam/dałem radę, choć łatwo nie było. Uczniowie jakoś mało mają okazji do poczucia/okazania dumy.

6. Pomoc w trudnościach

Warto pomagać dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności – nie oznacza to jednak, że mamy wykonać zadanie za dziecko! Pomóż mu zrozumieć polecenie, zaplanujcie poszczególne etapy niezbędne do wykonania zadania, w razie potrzeby udziel wskazówek. Bądź w trudnym momencie. W dobie pandemii koronawirusa, mamy wiele innych obowiązków i niepokojów. Ustalmy z dzieckiem czas, w którym jesteśmy gotowi pomóc gdy nie radzi sobie z zadaniem. Unikajmy atmosfery napięcia, nie okazujmy ciągłego niezadowolenia, lecz szukajmy mocnych stron swojego dziecka i udzielajmy mu wsparcia. Stosuj pochwały zamiast mówić „z ciebie to już nic nie będzie”. Chwal – za osiągnięcia, lecz także za włożony wysiłek. W przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie porażki – nie zaprzeczaj jego uczuciom mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwij jego uczucia (np. widzę, że: jest ci bardzo smutno z tego powodu, że jesteś rozczarowany, że zadanie to sprawia ci trudność), zachęć je do wymyślenia, jak można rozwiązać dany problem.

Regulamin odrabiania pracy domowej

1. Odrabianie zadanych prac zawsze w tym samym czasie.

2. Odrabianie lekcji w tym dniu, w którym zostały zadane.

3. Równomierne rozkładanie pracy na poszczególne dni tygodnia.

4. W każdym dniu wykonanie najpierw zadań bieżących, po ich ukończeniu przystępowanie do odrabiania zadań okresowych (powtórki, lektura, referaty, sprawozdania).

5. Przed pracą przewietrzenie pokoju, przygotowanie stołu, przejrzenie rozkładu lekcji, przygotowanie potrzebnych podręczników, zeszytów i przyborów do pisania.

6. Po zapoznaniu się z całością pracy, ułożenie jej planu (ustalenie kolejności wykonania zadań, zaplanowanie krótkich przerw między poszczególnymi zadaniami).

7.Pracowanie równomierne, staranne, bez pośpiechu.

8. Po ukończeniu pracy przygotowanie potrzebnych na następny dzień do lekcji książek, zeszytów i przyborów.

Uczeń, który będzie posiadał taki regulamin nauki, przyswoi sobie jego zasady i będzie stosować się do nich, na pewno straci mniej czasu na czynności przygotowawcze, jego praca będzie bardziej efektywna, a tym samym łatwiej i pewniej osiągnie powodzenie szkolne.

Informacje dla rodziców na stronie Rządowej

Gdynia Wspiera - Informacje o "koronawirusie"

Artykuł na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Zostań w domu

Jak rozmawiać z dziećmi o pandemii?

Centralna Komisja Egzaminacyjna

10 zasad bezpiecznego korzystania z sieci Internet

1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego,

2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób,

3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci,

4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,

5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć,

6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych,

7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr,

8. Czytaj regulaminy,

9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL,

10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje

Strony związane z bezpieczeństwem dziecka w sieci

Sieciaki

Dziecko w sieci

Dbam o mój zasięg

Drodzy uczniowie:

Sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym przydarza się w naszym życiu po raz pierwszy. Bez względu na to czy mamy lat 40 czy 4, jest to sytuacja nowa i nietypowa. I jak większość tego rodzaju sytuacji, może wywoływać w nas wiele różnych, w tym trudnych, emocji. Niepokój może wzbudzać w nas lęk przed chorobą, jak też zamknięcie w domu. Ten czas jest dla nas dużym wyzwaniem i tylko od nas zależy jak go wykorzystamy. Bądźmy dla siebie serdeczni, tolerancyjni i cierpliwi w tym trudnym czasie. Od was zależy i waszego poczucia odpowiedzialności jak szybko uporamy się z tą sytuacją. Zatem zostańcie w domu, spotkać się możecie w przestrzeni internetowej, przecież tak często z niej korzystacie oraz postarajcie się pracować systematycznie. To ułatwi Wam również oderwanie myśli od rozmyślania o epidemii koronawirusa. Nie zapominajcie o odpoczynku, zainteresowaniach i hobby, na tyle o ile pozwala sytuacja. Wykorzystajcie ten czas na samorozwój, poszerzanie horyzontów, wiedzy.

Życzymy wam spokoju, a w sercach wiary i nadziei. Kryzys minie

W czasie, w którym nauka z konieczności przeszła w tryb on-line, uczniowie, szczególnie starszych klas, stanęli przed wyzwaniem reorganizacji swojego procesu przyswajania wiedzy.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że zamiast szkolnych ławek, nadzoru nauczyciela i dzwonków wyznaczających kolejne lekcje, do dyspozycji mają swoje biurko, komputer i własny czas, który trzeba zorganizować. Młodzież najstarszych klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych jest zasypywanych kolejnymi wytycznymi i wskazówkami od nauczycieli, dotyczącymi kolejnych partii materiału do przeczytania, zapoznania się, zrozumienia. Często spływają one w podobnym czasie z różnych przedmiotów. Jak poukładać te informacje i kolejne zadania? Jak rozplanować czas jaki trzeba poświęcić na naukę indywidualnie w domu? Czy zmieniać sposoby uczenia się, a może te dotychczasowe będą tak samo skuteczne jak poprzednio? Kolejne pytania napływają falowo, podobnie jak kolejny materiał do opanowania. Aby nie pogubić się w obecnej sytuacji i jak najskuteczniej wykorzystać okoliczności podsuwam dla Was, uczniów kilka wskazówek, które będą pomocne w odnalezieniu się w gąszczu nowych wymagań.

  • Czas, czas, czas nie goni nas…

Do skutecznej nauki trzeba się przygotować, czyli ustalić czas, w którym będziesz się uczyć. Dobrze jest zrobić to najbardziej konkretnie jak się da. Wyznacz godzinę rozpoczęcia pracy i godzinę odpoczynku, czy przerwy. Określenie ram czasowych będzie działało mobilizująco, zwiększało motywację i porządkowało działania. Tak jak w szkole są lekcje i przerwy, tak również w domu podobna systematyczność będzie sprzyjała.

  • Na dobry początek.

Zaczynając naukę zapisz sobie wszystkie zadania, które stoją przed Tobą. Postaraj się posegregować je na przedmioty najbardziej pilne do opanowania oraz przedmioty, które możesz przyswajać w dalszej kolejności. Do ustalenia priorytetów będą pomocne odpowiedzi na takie pytania: Czy mam zaległości z tego przedmiotu? Jeśli tak, to jak duże one są? Które przedmioty (ćwiczenia) mają deadline (są ograniczone czasowo)? Na które przedmioty/ zadania potrzebuję najwięcej czasu? Które z przedmiotów będą wymagały ode mnie dodatkowej powtórki?

  • Im prościej tym lepiej.

Jak już wiesz jaką partią materiału zamierzasz się zająć najpierw, to naukę zaczynaj, o ile jest to możliwe, od treści dla Ciebie najłatwiejszych. Szczególnie jeśli dotyczy to przedmiotu mało lubianego lub trudnego. Jest to swego rodzaju sztuczka, ponieważ jeśli zaczniesz od łatwiejszych zadań i będziesz przechodzić do coraz trudniejszych, to po czasie może się okazać, że większość materiału masz już za sobą. Zadziała to mobilizująco i podniesie Twoje poczucie skuteczności. Takie podejście jest pomocne dla osób, którym trudno jest się samemu zmotywować lub przedmiot wydaje się wyjątkowo trudny.

  • Techniki uczenia się.

Każdy może mieć inny sposób skutecznego uczenia się. Jeśli masz znane Ci techniki, które działały do tej pory, korzystaj z nich. Jeśli natomiast potrzebujesz inspiracji, to podsunę Ci kilka pomysłów.

  1. Dla wzrokowców polecam rysowanie map myśli, dzielenie materiału w tabelach, na diagramach i rysunkach, pisanie notatek z podziałem w przestrzeni (wypunktowania, wyraźne oddzielanie różnych pojęć i odnośniki do nich w formie strzałek), stosowanie kolorów- zakreślacze, kolorowe długopisy, kredki. Słuchowcom pomagać będzie czytanie i powtarzanie na głos, korzystanie z webinarów, dostępnych wykładów nauczycieli.

  2. Pomocne może być również przeplatanie materiału różnych przedmiotów. Różnorodność może sprzyjać przyswajaniu wiedzy, działać na nasz mózg odświeżająco oraz likwidować uczucie monotonii. Jednak UWAGA, nie wszystkim taki sposób będzie odpowiadał. Jeśli okaże się, że na Ciebie działa dezorganizująco i „skakanie” po różnych tematach rozprasza, korzystaj ze skupienia się na pojedynczym przedmiocie i dopiero po opanowaniu go, przechodź do następnych.

  3. Kluczem do efektywnego uczenia się jest stosowanie powtórek. Mózg podczas przyswajania wielu informacji naraz nie jest w stanie wszystkich zmagazynować do pamięci długotrwałej. Powtórki możesz stosować na zakończenie swojego czasu nauki, jako podsumowanie. Zadawaj sobie pytania dotyczące tego, czego się uczyłeś, rozwiązuj zadania, sprawdzaj swoją wiedzę. Zwiększy to trwałość wiadomości oraz pozwoli na weryfikację, na czym jeszcze musisz się skupić, a co jest już dobrze opanowane.

  • Małe co nieco.

Dbaj o to, żeby w czasie nauki stosować przerwy. Mogą to być krótkie przerywniki poświęcone na zrobienie herbaty, drobną przekąskę, czy chwilę rozmowy z domownikami lub przyjaciółmi. Wybieraj aktywności nie związane z wysiłkiem umysłowym. Skuteczne mogą być krótkie ćwiczenia fizyczne- kilka przysiadów, „taniec połamaniec” do ulubionej piosenki, czy oddechowe ćwiczenia relaksacyjne.

  • Nagradzaj się!

Wyznacz codziennie nagrodę za wykonanie planu dnia. Może to być sprawienie sobie przyjemności- oddanie się ulubionemu zajęciu, poświęcenie czasu na film, książkę, hobby. Drobne przyjemności pozwolą utrzymać odpowiedni poziom motywacji oraz zwiększą Twoje poczucie doceniania za włożony wysiłek.

  • W zdrowym ciele zdrowy duch Pamiętaj o odpoczynku!

Jest to niezwykle ważne dla kondycji Twojego mózgu. Jak jesteś zrelaksowany i wypoczęty, to nawet trudny materiał łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać. Wysypiaj się, zdrowo odżywiaj, pij regularnie wodę. Jeśli masz swoje sprawdzone sposoby na organizację nauki w domu, dziel się nimi z przyjaciółmi, inspirujcie się wzajemnie w technikach przyswajania wiedzy i radzenia sobie z aktualnymi wyzwaniami. Mam nadzieję, że te kilka wskazówek będzie dla Ciebie pomocne nie tylko w czasie adaptacji do nowej formy nauczania, ale również zagości w repertuarze skutecznych sposobów nauki.

Opracowała: Psycholog Poradni Psychologiczno-pedagogicznej nr 2 w Gdyni Marta Sulewska

10 zasad bezpiecznego korzystania z sieci Internet

1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego,

2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób,

3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci,

4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,

5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć,

6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych,

7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr,

8. Czytaj regulaminy,

9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL,

10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje

Strony związane z bezpieczeństwem dziecka w sieci

Sieciaki

Dziecko w sieci

Dbam o mój zasięg

10 porad na podstawie rekomendacji UNESCO dla szkół i krajów objętych kryzysem epidemiologicznym (źródło: dbamomojzasieg.pll)

WYBIERZ NARZĘDZIA:

1. wybierz i przetestuj rozwiązania zdalnego nauczania – pamiętaj, aby wziąć pod uwagę kompetencje cyfrowe uczniów, rodziców i własne oraz ich możliwości technologiczne (szybkość łącza, posiadany sprzęt)

2. zadbaj o narzędzia. Upewnij się, że żaden uczeń nie jest wykluczony ze zdalnego nauczania. Jeśli jest taka potrzeba, wypożycz sprzęt z pracowni dla rodziny uczniów nie posiadających odpowiednich sprzętów.

UŻYJ SPRAWDZONYCH ROZWIĄZAŃ

3. Pamiętaj o ochronie danych osobowych – wybieraj tylko sprawdzone programy i aplikacje

4. Unikaj korzystania ze zbyt wielu rozwiązań do zdalnej edukacji. Wybierz wiodące narzędzia i dopilnuj by nauczyciele, rodzice i uczniowie wykorzystywali wąski wachlarz wskazanych narzędzi, nie pobierając coraz to nowych aplikacji e-learningowych, które będą im reklamowane.

USTAL ZASADY I MONITORUJ

5. Dostosuj program nauczania do wyjątkowej sytuacji, jeśli jest taka potrzeba i możliwość, zrezygnuj z części zakresu.

6. Ustal zasady zdalnego nauczania i monitoruj efekty.

WSPIERAJ I BĄDŹ ELASTYCZNY

7. Dostosuj czas trwania zdalnych zajęć do możliwości uczniów. Przykładowo czas trwania e-lekcji w szkole podstawowej powinien wynosić nie mniej niż 20 minut i nie więcej niż 40 minut.

8. Wesprzyj innych nauczycieli i rodziców w rozwoju ich kompetencji cyfrowych, aby mogli skuteczniej prowadzić zdalną edukację.

ZADBAJ O EMOCJE

9. Pamiętaj, że priorytetowymi narzędziami będą te, które sprzyjają dbaniu o dobrostan psychiczny uczniów, rodziców i nauczycieli – wdrażaj rozwiązania pozwalające na bieżący kontakt , aby zminimalizować negatywne skutki izolacji.

10. Stwórz wirtualne społeczności – grupy dyskusyjne, fora, etc. – dla swoich rodziców, uczniów czy nauczycieli, na których mogą się wymieniać doświadczeniami i podzielić emocjami. Niech będą to wirtualne szkolne grupy wsparcia pomagające poradzić sobie z tą trudną sytuacją.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Gdynia Edukacyjna

Lekcje on-line

Jak prowadzić lekcje on-line?

Lekcje z Internetu

Edukacja zdalna Etwinning

E-podręczniki

Zdalne lekcje

Ośrodek rozwoju edukacji

Portal oświatowy

10 zasad bezpiecznego korzystania z sieci Internet

1. Korzystaj z oprogramowania antywirusowego,

2. Otwieraj wiadomości tylko od znajomych osób,

3. Ostrożnie pobieraj pliki z sieci,

4. Unikaj klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,

5. Nie podawaj w sieci danych osobowych ani haseł, nie wysyłaj swoich zdjęć,

6. Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych,

7. Stosuj trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr,

8. Czytaj regulaminy,

9. Sprawdzaj, czy strona, do której się logujesz, ma zabezpieczenie SSL,

10. Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje

Strony związane z bezpieczeństwem dziecka w sieci

Sieciaki

Dziecko w sieci

Dbam o mój zasięg