Dzień otwarty w szkole

POLECANE MATERIAŁY WIDEO

OSTATNIE WIEŚCI ZE SZKOŁY -

zobacz więcej...

Zespół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II (szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące) jest placówką publiczną, rodzice nie ponoszą kosztów kształcenia. To jedna z najlepszych szkół katolickich w Polsce. W środowisku lokalnym gdyński KATOLIK uchodzi za szkołę elitarną i bezpieczną, wychowującą w duchu wartości chrześcijańskich. Obecnie kształci się w nim blisko 500 uczniów.

Szkoła zapewnia profesjonalną kadrę dydaktyczno-wychowawczą gwarantującą wysoki poziom nauczania. Budynek KATOLIKA wyposażony jest w klimatyzowane sale lekcyjne, bardzo dobrze wyposażone gabinety i laboratoria przedmiotowe, pełnowymiarową salę gimnastyczną, siłownię oraz windę.


W gdyńskim KATOLIKU kształci się blisko 500 uzdolnionych i pracowitych uczniów. Świadectwa ukończenia szkoły do dnia 26 czerwca 2021 roku otrzymało 3000 uczniów (Szkoła Podstawowa - 180, Gimnazjum - 1833, Liceum - 987). Wszyscy absolwenci Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego zdali egzamin dojrzałości (maturalny).


Konkursy wojewódzkie: informacje
Dla szkół

Konkursy wojewódzkie: informacje

Szczegóły

DANE KONTAKTOWE

  • numer telefonu:
  • + 48 58 665 42 80
    793 048 329

  • adres:
  • Plac św. Andrzeja 2
    81-168 Gdynia Obłuże


Polecane strony

WWW