Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - konkursy, olimpiady, wyróżnieniaLiceum - wiadomościŚwiat matematykiZ życia szkoły 2021/2022

Z radością informujemy o sukcesie Marcina Horodeckiego (IP) w konkursie KoALa (Kombinatoryka, Algorytmika, Logika). Marcin zajął 8 miejsce wśród uczestników z Polski.

Zadania konkursowe dotyczą zagadnień z pogranicza matematyki i informatyki. Konkurs ma na celu popularyzację związków tych dyscyplin i ukazanie informatyki jako nauki, do której uprawiania potrzeba matematycznej umiejętności logicznego, dedukcyjnego myślenia.

Gratulujemy sukcesu!