Z życia szkoły 2021/2022

Poczet sztandarowy naszej szkoły oraz przedstawiciele uczniów z dyrektorem, Panem Dariuszem Krucą, na czele uczestniczyli w uroczystościach z okazji 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody rozpoczeły się Mszą św. w kościele pw. św. Andrzeja Boboli. Podczas kazania ks. prałat Sławomir Decowski przypomniał trudne dzieje Polski odnosząc je do Golgoty Chrystusa i podkreślił, że śmierć nie jest końcem, więc zawsze trzeba patrzeć w przyszłość z nadzieją, które daje Zmartwychwstanie.

Po Mszy św. przeszliśmy na cmentarz gdzie zmówiliśmy modlitwę za pochowanych tam żołnierzy i rozstrzelanych przez Niemców młodych mieszkańców Obłuża.

Kolejnym punktem było uroczyste zaciągnięcie warty honorowej przy pomniku rozstrzelanych 11 listopada 1939 r. oraz apel poległych przeprowadzone przez oddział Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców i zniczy przez przedstawicieli parlamentu, Rady Miasta, Rady Dzielnicy, szkół – w tym naszej – oraz innych organizacji społecznych.

ZOBACZ ZDJĘCIA