Uczniowie naszego Liceum, uczestniczyli w wykładach i  warsztatach zorganizowanych przez Wydział Biologii UG, z okazji corocznego Dnia Mózgu. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się seria wykładów, ulubieńca studentów, dr Wojciecha Glaca, który wyjaśnił między innymi neurologiczną interpretację odczuć opisywanych przez  osoby po przeżyciu śmierci klinicznej. Z ogromnym zaciekawieniem słuchaliśmy o tajemnicach snu i psychosomatyce czyli związku psychiki ze stanem organizmu. Nauczyliśmy się odróżniać stres pozytywny od negatywnego oraz poznaliśmy autopsychostymulację dla poprawy kondycji immunologicznej naszego organizmu. Uczniowie skorzystali jeszcze z warsztatów umożliwiających „bliższe spotkanie z własnym mózgiem” co zakończyło się pomyślnie, gdyż wszyscy szczęśliwie trafili do miejsca zamieszkania.