W dniu 17 marca br. w klasach I i II Liceum zajęcia przeprowadzili studenci Wydziału Prawa i Administracji UG, działający w sekcji Street Law Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Tematyka zajęć obejmowała problemy związany z posiadaniem i używaniem przez młodzież alkoholu, tytoniu i narkotyków.