Z życia szkoły 2020/2021

Już po raz dziesiąty obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W związku z nadzwyczajną sytuacją nie odbędą się marsze, biegi i inne towarzyszące obchodom imprezy. W związku z tym zachęcam do wywieszenie w tym dniu flagi państwowej, aby okazać swój szacunek i hołd dla tych, którzy jako pierwsi chwycili za broń przeciw komunizmowi. Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki znajduje się także lista wydarzeń, które odbędą się między innymi w formule online:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/obchody-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych

Pamiętajmy o tych, którzy – często – różniąc się miedzy sobą, na pierwszym miejscu mieli nadzieję na wolną i niepodległą Polskę. Ich walka była, z jednej strony, wyrazem tej nadziei, z drugiej – przejawem świadomości, jak kończy się zaufanie dla komunistów. A kończyło się przesłuchaniami, torturami, zdjęciami w hitlerowskich mundurach, sądem, wieloletnim więzieniem lub karą śmierci i bezimienną mogiłą. Walczyli więc do końca – z nadzieją i wbrew niej, zawierzając swoje życie Bogu i pozostawiając nam swój testament.  Uczynił to choćby ppłk Łukasz Ciepliński, który pisał w grypsach do swego małego syna:

>>Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być Tobie ojcem i przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu twego umysłu i charakteru. (…) celami Twego życia to: a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem. b) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów-na zasadzie idei Chrystusowej (…) c) służba ojczyźnie i narodowi polskiemu (…). Pamiętaj, że o wartości człowieka stanowi w pierwszym rzędzie jego charakter. Musisz go szkolić drogą różnych wyrzeczeń. Silna wola, pracowitość, odwaga, inicjatywa, prawdomówność, godność osobista, narodowa i ludzka – oto elementy, na które zwrócić musisz specjalną uwagę. Bez silnego charakteru nie osiągniesz żadnego celu. W połowie drogi połamią Cię przeciwności. Nie wolno Tobie marnować czasu na głupstwa…<<

>>Odbiorą mi tylko życie. A to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą. Jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. To moja wiara i moje wielkie szczęście. Gdybyś odnalazł moją mogiłę, to na niej możesz te słowa napisać. Żegnaj mój ukochany. Całuję i do serca tulę. Błogosławię i Królowej Polski oddaję. Ojciec.<<