KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2020/2021

Dnia 27 lutego odbył się „Dzień Otwarty” naszej szkoły. Z racji panującej wciąż pandemii miał on charakter wirtualny. Wszyscy zainteresowani naszą placówką mogli odbyć internetowy spacer po niej. W poszczególnych gabinetach czekali pracownicy, nauczyciele oraz uczniowie, którzy pokrótce przybliżali swoją działalność. Każdy, ten mały i duży, uzdolniony polonistycznie oraz matematycznie, znajdzie w naszych progach swoje miejsce. Z serca zapraszamy i serdecznie polecamy!
ZOBACZ ZDJĘCIA