KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2020/2021
W naszej szkole po raz kolejny odbyły się warsztaty dla dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej.Tym razem młodzi artyści ćwiczyli technikę malowania na szkle. Tematyka sakralna jest silnie zakorzeniona w kulturze kaszubskiej.Efekt  końcowy sprawił dużo radości młodym Kaszubom.