25 stypendiów w tym roku ze szkół: Gdańska, Gdyni, Chojnic, Pucka, Kolbud i Łęgowa, Starogardu Gdańskiego, Rumi, Kościerzyny i Wąglikowic, Tczewa
Uczeń klasy II P naszego Liceum – JAKUB STACHOWSKI otrzymał stypendium SOLIDARNOŚCI
Fundusz Stypendialny
31 sierpnia 2020 roku dwudziestu uczniów odebrało stypendia, stąd warto przypomnieć sobie jego już osiemnastoletnią historię.
Fundusz powstał w 2003 roku. U jego powstania była idea pomocy rodzinom, a był to jeszcze okres dużo większej biedy, trudnej sytuacji rodzin, braku równego dostępu do edukacji, ale też do rynku pracy. Stąd pomysł na pomoc stypendialną. Wiosną 2003 r. podczas Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego przyjęliśmy Apel w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego.
Cele powołania Funduszu były proste. Pomóc, nieść Nadzieję. Wiadomo, że nie zbawimy całego świata, ale pomoc ludziom młodym, inwestycja w ich edukację, to najlepsze, co można zrobić. Bo to daje nadzieję, a ona jest podstawą życia, niesie otuchę, którą można wyrazić słowami: Młody człowieku, nie jesteś sam. Fundusz daje też naszemu Związkowi wrażliwszą twarz. Rozumiemy w naszym Regionie, że „Solidarność” to także – w nawiązaniu do Biblii – pomoc jeden drugiemu, nie obojętność lub stawanie przeciw. Jest to dla nas ważne tym bardziej, gdyż przyświecają nam, oprócz owego biblijnego, dwa hasła: „Solidarność to wyrównywanie szans edukacyjnych” i drugie: „Kształcenie się czyni wolnym”. Bo czyni.
Wręczenie stypendiów odbywa się podczas obchodów kolejnych rocznic Sierpnia 1980 i powstania NSZZ „Solidarność” (tylko pierwszy raz – w grudniu 2003 r.). Młodzi ludzi biorą udział tego dnia w spotkaniach z uczestnikami tamtych wydarzeń, poznają najnowszą historię Polski. Zależy nam na tym, aby w ten sposób wpływać na wychowanie młodych polskich patriotów, ludzi prawych i solidarnych.
Podczas podsumowań kolejnych edycji gościem w 2015 i 2016 roku był prezydent RP Andrzej Duda. W 2016 roku stypendia wręczała premier Beata Szydło. W 2017 roku marszałek Senatu – Stanisław Karczewski, w 2018 roku premier Mateusz Morawiecki. Kilka razy mieliśmy okazję gościć i słuchać pięknych uwag o Polsce, ś.p. Alojzego Szablewskiego. Stypendia wręczali byli i obecni liderzy „S”: Marian Krzaklewski, Janusz Śniadek, Piotr Duda.
A na dyplomach, które otrzymują uczniowie umieściliśmy słowa Jana Pawła II: „Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali” (Westerplatte ‘1987). Mamy nadzieję, że urzeczywistnią się one w działaniach, rozwoju, życiu Stypendystów. Naszych Stypendystów.
Wojciech Książek
(Przewodniczący Kapituły Funduszu)