Katolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - Samorząd uczniowskiZ życia szkoły 2020/2021

Ze względu na COVID 19, w tym roku Dzień Chłopaka przebiegał w ograniczonej formie. Był to dzień kolorowy dla wszystkich uczniów Liceum , a na przerwach towarzyszyła nam muzyka przygotowana przez poszczególne klasy. Główne atrakcje takie jak : konkursy, zabawy oraz symboliczne upominki zapewniły dziewczyny z poszczególnych klas.
ZOBACZ ZDJĘCIA