Kontynuując naszą współpracę z Politechniką Gdańską z Wydziałem ETI nasi uczniowie Liceum uczęszczają na zajęcia w ramach projektu „Akademia ETI”. Podczas zajęć uczniowie uczą się algorytmiki i programowania przygotowując się do udziału w Olimpiadzie Informatycznej. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 15.30-18.00 na Politechnice Gdańskiej. Zainteresowanych uczniów Liceum prosimy o kontakt z p. Katarzyną Straszkiewicz.
Uwaga: wyjątkowo 14 października 2015 r. zajęcia nie odbędą się.