Zapraszamy wszystkich zainteresowanych Wojewódzkim Konkursem „Jan Paweł II i Wielkie Tematy” do przesyłania zgłoszeń uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w terminie do dnia 6 października 2015 roku.Dodatkowe informacje uzyskać można pocztą elektroniczną pod adresem konkursJP2@katolik.info.pl lub telefonicznie pod numerem 58 665 42 80. Finał Wojewódzkiego Konkursu odbędzie się dnia 16 października 2015 roku o godz. 11.30. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się tutaj.