AktualnościKatolickie Liceum OgólnokształcąceLiceum - wiadomości

24 października 2023 r. uczniowie KLO wchodzący w skład Parlamentu Uczniowskiego uczestniczyli w debacie społecznej zorganizowanej przez Komendę Miejską Policji w Gdyni wraz z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, nt.: „Uzależnienia – narkotyki, nowe narkotyki, alkohol.” Celem debaty było podniesienie świadomości młodzieży na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków psychoaktywnych. Zapoznano uczestników z konsekwencjami prawno-karnymi związanymi z posiadaniem, kupowaniem, sprzedawaniem środków odurzających, jak również z konsekwencjami zdrowotnymi, jakie mogą spotkać młodego człowieka w przyszłości z powodu ich przyjmowania.

Prelegentami spotkania byli przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz psychoterapeuci pracujący na co dzień z osobami uzależnionymi. Podczas debaty młodzież z zainteresowaniem przysłuchiwała się wypowiedziom osób biorących udział w debacie.