KSP - wiadomości (I-III)KSP - wiadomości (IV - VIII)Liceum - wiadomości

We wtorek 17 października 2023 roku w Auditorium Primum im. prof. Olgierda Narkiewicza Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego odbyła się wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Rok 2023 jest dla polskiej edukacji oraz całego środowiska oświatowego szczególnie istotny
ponieważ 14 października minęło 250 lat od utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej w
Europie państwowej centralnej władzy oświatowej.
Podczas uroczystej gali decyzją Ministra Edukacji i Nauki, za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i
wychowania, Pomorski Kurator Oświaty p. Małgorzata Bielang odznaczyła Medalem Komisji Edukacji
Narodowej nauczycieli z naszej szkoły: p. Mariolę Błaszczuk, p. Patrycję Kobylańską oraz p. Edytę
Olek.
Natomiast p. Julia Haracz oraz p. Alina Wandtke, za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, otrzymały Nagrodę Kuratora Oświaty.
Nauczycielom gratulujemy wyróżnień oraz życzymy dalszych sukcesów w pracy i radości w życiu osobistym!