KSP - wiadomości (I-III)KSP - wiadomości (IV - VIII)Liceum - wiadomości

W samo południe we wtorek 10 października br. reprezentacja naszej szkoły, pod opieką nauczyciela, wzięła udział w uroczystości upamiętniającej wysiedlenie mieszkańców Gdyni przez Niemców podczas II wojny światowej i okupacji. Starsze pokolenie – Związek Wysiedlonych, Związek Sybiraków, przedstawiciele władz miasta, wojska i straży pożarnej, młodzież z gdyńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz inni mieszkańcy Gdyni zgromadzili się najpierw przy pamiątkowej tablicy obok wejścia do budynku dworca PKP w Gdyni Głównej. Tam, po krótkim przemówieniu i odegraniu na trąbce utworu pt. „Cisza” złożono wiązanki kwiatów. Z kolei zebrani przeszli pod Pomnik Gdynian Wysiedlonych, znajdujący się na początku ulicy Starowiejskiej, gdzie również po wysłuchaniu przemówień oraz wspomnień dotyczących dramatu wysiedlenia i wojny złożono pamiątkowe wieńce. W przemówieniach podkreślano fakt, że należy przekazywać młodemu pokoleniu pamięć o cierpieniu i tragedii ludzi podczas konfliktów zbrojnych, aby przeciwdziałać takim wydarzeniom i szerzyć w świecie ideę pokoju.