KSP - wiadomości (I-III)KSP - wiadomości (IV - VIII)Liceum - wiadomości

W piątek 23 czerwca 2023 roku o godz. 11:00 odbyło się uroczyste zakończenie zajęć edukacyjnych roku szkolnego 2022/2023. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą sprawowaną przez ks. prof. Wojciecha Cichosza. Następnie głos zabrali: ks. proboszcz dr Sławomir Decowski, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców p. Aleksandra Kukawka-Rogaczewska, dyrektor szkoły podstawowej p. Dariusz Kruca, dyrektor liceum p. Leszek Ciesielski oraz ks. Adam Dzionk. Najlepszym uczniom wręczono świadectwa i nagrody. Ostatnim akordem było ogłoszenie – z wykorzystaniem kościelnych dzwonków – że Wakacje 2023 uznaje się za rozpoczęte! Zanim wakacje rzeczywiście się rozpoczęły, uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami, gdzie przekazano kolejne wyróżnienia oraz świadectwa.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia uroczystości, a w szczególności szkolnemu zespołowi muzycznemu pod przewodnictwem p. Weroniki Bartusch-Kozielskiej oraz uczniom zaangażowanym w czytania podczas mszy św.
Do zobaczenie 4 września 2023 roku 🙂