AktualnościKSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2022/2023

W piątek 23 czerwca o 9.00 miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego i ukończenia szkoły przez tegorocznych ósmoklasistów. Po mszy św. sprawowanej przez ks. profesora Wojciecha Cichosza nastąpiła część oficjalna uroczystości. Do uczniów i towarzyszących im rodziców kila słów skierowali: ks. prałat Sławomir Decowski, ks. profesor Wojciech Cichosz, pan dyrektor szkoły podstawowej Dariusz Kruca, pan Jerzy Miotke ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wychowawczynie klas – p. Beata Chlewicka i p. Ewa Prokop oraz przedstawicielka rodziców – pani Wioleta Budny. Tegoroczni absolwenci – Magdalena Wawrzynowska i Mateusz Budzisz w pięknych słowach podziękowali dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za edukację,  wychowanie w duchu wartości, troskę i opiekę. Po przemówieniach nastąpiło wręczanie świadectw, dyplomów, nagród i książek. Jako pierwsi swoje świadectwa odebrali laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych: Mikołaj Moskot, Amelia Owerczuk i Grzegorz Weronko. Siedemnaścioro uczniów, którzy przez pięć lat mieli średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie, zostało uhonorowanych wpisem do Złotej Księgi. Następnie zostały wręczone pozostałe świadectwa, a Julia Padzik odebrała specjalną nagrodę Sport Katolik za wspaniałe osiągnięcia w zawodach sportowych. Kiedy już wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa, udali się do sal lekcyjnych na pożegnalne spotkanie z wychowawczyniami.

Drodzy Absolwenci – jesteście niepowtarzalnymi, wartościowymi ludźmi o nieograniczonych możliwościach. Życzymy Wam, abyście z wiarą w Boga i siebie szli przez życie i odnosili same sukcesy.