AktualnościBiologiaKoło pasjonatów biologiiKonkursy, olimpiady i turniejeLiceum - wiadomości

OLIMPIADA BIOLOGICZNA kwalifikacja do etapu okręgowego 2023!!!

SUKCES Pauliny!

KGOB zakończył weryfikację kart odpowiedzi z etapu szkolnego. Próg kwalifikujący do zawodów okręgowych to 25 pkt., a nasza zawodniczka uczestnik Koła Pasjonatów Biologii z klasy 3 MH,  otrzymała 29 pkt. Jak podano w Raporcie KGOB, w tym roku do egzaminu pisemnego przystąpili uczestnicy wszystkich czterech klas nowego liceum co spowodowało znaczny wzrost liczby uczestników w porównaniu z latami ubiegłymi, a w konsekwencji podwyższenie także progu punktowego z egzaminu pisemnego (wcześniej wynosił ok 20 pkt.). Zgodnie z regulaminem do zawodów okręgowych kwalifikuje się z całej populacji zawodników w Polsce nie więcej niż 600. Tak wiec Paulina niezależnie od dalszych wyników zmagań już jest w gronie najlepszych biologów kraju.

Zawody okręgowe rozpoczną się w sobotę 28 stycznia o godz. 13.

Warto przypomnieć, iż warunkiem ostatecznej kwalifikacji do zawodów okręgowych Olimpiady biologicznej (co jest jej specyfiką i elementem znacznie podwyższającym próg trudności dla chcących przystąpić do tych zmagań) jest wykonanie pracy badawczej i jej zdeponowanie w systemie elektronicznym w terminie zgodnym z harmonogramem.

Paulina jeszcze przed wakacjami otrzymała zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na realizację badań nt. występowania biot śluzowców na terenie rezerwatu przyrody „Kacze Łęgi. I taki właśnie jest jej problem badawczy i temat pracy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!