AktualnościLiceum - wiadomości

Koło Pasjonatów Biologii, uczestnicy ze wszystkich klas I-IV LO, brali udział  w dniu 30 listopada br. w warsztatach laboratoryjnych w Bio Laboratorium Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni. Warsztaty dotyczy udziału w zajęciach z zakresu technik laboratoryjnych stosowanych w biologii i biotechnologii i prowadzonych przez pracowników Laboratorium PPNT. Zaplanowano odrębne warsztaty z zakresu mikrobiologii oraz hodowli in vitro roślin.

Zajęcia z mikrobiologii – temat: „Bakterie w nas i wokół nas”, a tym zagadnienia:  budowa komórki bakteryjnej, podział bakterii pod względem budowy, antybiotykooporność, związki o działaniu bakteriobójczym i bakteriostatycznym, antybiogram, barwienie Grama, metody hodowli bakterii, identykacja mikroorganizmów na podstawie aktywności enzymatycznej. metody Przygotowywanie podłóż, metody posiewów, metoda seryjnych rozcieńczeń, barwienie Grama, testy biochemiczne – test na obecność oksydazy i katalazy. Demonstracja płytek z posiewami, pokazujących działanie bójcze wymienionych substancji oraz podłoży z posiewami z przedmiotów codziennego użytku. Uczniowie wykonali preparaty mikroskopowe bakterii, przeprowadzali barwienie mikroorganizmów metodą Grama, przygotowali seryjne rozcieńczenia i posiewali je na podłożach wzrostowych. Na podstawie testów wykrywających aktywność katalazy i oksydazy, poznali podstawowe reakcje enzymatyczne.

Zajęcia z hodowli roślin in vitro –  temat: „Zakładanie kultury tkankowej i powielanie materiału roślinnego (mikropropagacja) w warunkach in vitro” , a tym zagadnienia: kjultury roślinne in vitro, sterylizacja, mikropropagacja, sztuczne nasiona, totron. metody Metoda sterylizacji kultur tkankowych, podstawowe zasady pracy z materiałem jałowym, przygotowywanie eksplantatów, sporządzanie sztucznych nasion. Uczniowie poznali zasady prowadzenia hodowli in vitro, dowiedzieli się jakie są niezbędne składniki pożywek roślinnych i jak je przygotować. Wykonali sterylizację tkanek roślinnych: nasion, fragmentów organów roślinnych a otrzymane eksplantaty umieszczali w pożywce wzrostowej. Uczniowie samodzielnie dokonali pasażu roślin w warunkach sterylnych, używając jałowych skalpeli i szalek. W trakcie zajęć poznali zasadę pracy i oglądali totrony, w których prowadzone są hodowle. Wykorzystując drobne ekplantaty roślin (nasiona, pąki wierzchołkowe lub włośnikowe) przygotowywali również „sztuczne nasiona”, które wysadzą w laboratorium do pojemników z ziemią.

Uczniowie ocenili oba warsztaty jako niezwykle atrakcyjne, a nade wszystko pozwalające im poznać tematykę a praktyce!