KSP - wiadomości (IV - VIII)Z życia szkoły 2021/2022

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty odbywał się w dniach 24-26 maja. W kolejnych dniach uczniowie przystępowali do sprawdzianów wiedzy i umiejętności z zakresu języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. W tm roku w naszej szkole do egzaminu przystąpiło 62 uczniów, wszyscy ostatniego dnia wypełniali arkusz z języka angielskiego. Cieszymy się, że względy zdrowotne nie utrudniły żadnej osobie udziału w egzaminie. W przeciwnym przypadku byliby zobowiązani przystąpić do niego w terminie dodatkowym.

Pierwszego dnia (język polski) opinie uczniów były różne, część uznała treść arkusza za „średnio trudny”, inni twierdzili, że poradzili sobie z nim bez problemu. Po części z matematyki zdecydowana większość zdających wychodziła z sal egzaminacyjnych bardzo zadowolona, dodając, że podczas wcześniejszych prób szkolnych rozwiązywali trudniejsze zestawy. Ostatni etap (język angielski) składał się dodatkowo z części odsłuchowej, na podstawie której uczniowie rozwiązywali zadania zawarte w arkuszu. Młodzież, podobnie jak po części matematycznej, z zadowoleniem, a nawet entuzjazmem, komentowała wykonaną pracę, licząc na bardzo wysokie wyniki. Głęboko w to wierzymy i czekamy na rezultaty, które poznamy na początku lipca.

ZOBACZ ZDJĘCIA