AktualnościKatolickie Liceum OgólnokształcąceKierunek politechnicznyKonkursy, olimpiady i turniejeLiceum - konkursy, olimpiady, wyróżnieniaLiceum - wiadomościOlimpiady i konkursyŚwiat matematykiZ życia szkoły 2021/2022

Z ogromną radością informujemy, że Dominika Horodecka, uczennica klasy 3A uzyskała tytuł laureata XX Olimpiady Lingwistyki Matematycznej zajmując 12. miejsce wśród 66 uczestników zawodów centralnych. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród uczestników z województwa pomorskiego Dominika uzyskała najwyższy wynik.

 

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej jest dotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiadą interdyscyplinarną i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie.

Na Uniwersytecie Wrocławskim finaliści mają wolny wstęp na kierunki matematyka i informatyka, a laureaci również na studia informatyczno-matematyczne;

na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.

Tytuł finalisty OLM daje także maksymalną punktację w rekrutacji na niektóre kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!