AktualnościKatolickie Liceum OgólnokształcąceZ życia szkoły 2021/2022

Z radością informujemy, że Leonard Gołąb, uczeń klasy 3A naszego Liceum, zajął 9. miejsce podczas finałów XLVIII Olimpiady historycznej, uzyskując tytuł laureata Olimpiady. Trójczęściowy finał Olimpiady miał miejsce w dniach 2-10 kwietnia br.; składały się nań praca pisemna, zadania z analizy źródeł historycznych oraz egzamin ustny. Tytuł laureata ozacza, że jego posiadacz otrzymuje 100% wynik z egzaminu maturalnego z historii (bez przystępowania do egzaminu) oraz pierwsze miejsce na liście rankingowej w rekrutacji na studia wyższe na kierunki związane z historią.

Gratulujemy!