AktualnościKSP wczesnoszkolne 2021/2022

Uczniowie klas 1-3 edukacji wczesnoszkolnej mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie „POZNAJ MOJE HOBBY”,którego organizatorem jest Pomorski Kurator Oświaty w ramach projektu „Jesteśmy razem!”.

Uczniowie przygotowali krótkie filmiki o tym jakie są ich zainteresowania i w jaki sposób spędzają swój czas wolny.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu jako sposobu na zapobieganie zachowaniom społecznie niepożądanym oraz niwelowanie negatywnych skutków pandemii.

Wszyscy uczniowie, którzy przygotowali się do konkursu i stworzyli swoje filmiki zostali wyróżnieni w ramach eliminacji szkolnych.

Otrzymali nagrody oraz dyplomy, jak również zaprezentowali swoje filmiki przed społecznością szkolną edukacji wczesnoszkolnej.