AktualnościKLO - wiadomościKLO - Współpraca z uczelniami wyższymiZ życia szkoły 2021/2022

4 grudnia br. uczniowie klasy drugiej politechnicznej brali udział w zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Morski w Gdyni w ramach projektu Zdolni z Pomorza. Temat zajęć: Optyka.

Uczniowie dowiedzieli się o współczynniku załamania światła i jego roli w funkcjonowaniu przyrządów optycznych oraz w kształtowaniu pola światła w atmosferze i morzu. W części rachunkowej spotkania uczniowie doskonalili umiejętności rozwiązywania zadań z optyki, w których istotną rolę pełni współczynnik załamania.