AktualnościOgłoszenia dla rodzicówOgłoszenia dla uczniówZ życia szkoły 2021/2022

Wszystkie osoby, które złożyły wniosek o grant w ramach naboru pn. „Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” prosimy o dostarczenie w nieprzekraczalnym terminie do 3 grudnia 2021 do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (ul. Śląska 35-37, I piętro, sekretariat) dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PGR wskazanego w oświadczeniu krewnego – niedostarczenie takiego dokumentu będzie skutkowało odrzuceniem Państwa wniosku. Dokumentem potwierdzającym zatrudnienie w PGR może być zaświadczenie lub innymi dokument wystawiony przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR. Osoba do kontaktu: Aneta Grygiel-Dorszewska, tel. 58 761 77 26.

Ruszył nabór wniosków na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.
Projekt jest finansowany z funduszy europejskich.
W ramach projektu będzie możliwe finansowanie zakupu sprzętu oraz dwuletniego dostępu do internetu. Na każdy zestaw – komputer i internet – przeznaczono do 3,5 tys. złotych.
Zachęcamy do szybkiego składania wniosków.

Informacja o naborze będzie również zamieszczona na stronie: gdynia.pl