Uczniowie KLO uczestniczyli w kolejnym wykładzie na Uniwersytecie Gdańskim.
Tym razem wykład dotyczył magnetyzmu i był wprowadzeniem do zajęć laboratoryjnych, zorganizowanych dla naszych uczniów w dniach 9 i 12 kwietnia.