W czwartek 18 marca odbyły się w naszej szkole warsztaty dziennikarskie. Udział w nich wzięły zarówno I, II jak i III klasa liceum. Warsztaty były prowadzone przez absolwenta i studentkę II roku, przedstawicieli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, i były poświęcone głównie tematyce manipulacji w mediach audiowizualnych. Nasi uczniowie mieli okazję zapoznać się w przystępny i momentami żartobliwy sposób z podstawami obrony przed medialną manipulacją. Na uwagę zasługuje doświadczenie prelegentów i znakomite zaplecze techniczne, co składało się na niezwykle profesjonalny obraz prezentacji. Zagadnienia zawarte w tematyce warsztatów były omawiane na konkretnych przykładach, prezentowanych i omawianych przez reprezentantów WSKSiM. Uczniowie mieli także okazję skorzystać z nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i przećwiczyć „na sucho” wymagającą pracę prezentera telewizyjnego. Była również możliwość skorzystania z porad i  doświadczenia prelegentów w kontekście studiów na WSKSiM, zapoznania się z ofertą uczelni, jej działalnością, ale także jej atrakcjami i panującą na niej atmosferą, oraz ewentualnej, późniejszej pracy zawodowej związanej z mediami i przekazem informacji. Warsztaty wzbudziły wśród młodzieży powszechną aprobatę, a wśród niektórych pojawiło się potencjalne zainteresowanie programem toruńskiej uczelni, co w wyniku trwałej i rozwijającej się współpracy pomiędzy obydwiema szkołami może w przyszłości przynieść znakomite efekty.
Antoni M. Kowalik, klasa II A