2 października 2014 roku zakończyła się II edycja warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży klas III KLO.

W zakończonym projekcie warsztatowym prowadzące zajęcia położyły nacisk na wzrost samoświadomości uczniów, wzmacnianie ich zdolności i rozwijanie proaktywnej postawy. Zwrócono również uwagę na  umiejętność mądrego kształtowania swojej przyszłości zawodowej z wykorzystaniem naturalnych talentów co zagwarantuje młodzieży sukces na rynku pracy.

W sumie odbyło się 6 warsztatów w ciągu roku kalendarzowego, z możliwością przedłużenia współpracy na kolejne dwa lata realizacji projektu. Warsztaty były prowadzone interaktywnymi metodami z wykorzystaniem nowoczesnych prezentacji multimedialnych i różnorodnych ćwiczeń atrakcyjnych dla młodzieży.

  • Warsztat I: „Poznaj siebie”
  • Warsztat II: „Poznaj rynek edukacyjno-zawodowy”

Zaplanowano również  przeprowadzenie 50 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi do badania preferencji i predyspozycji zawodowych. 15 października 2014 roku tego typu pomocą objęto 6 uczniów naszej szkoły. Kolejne indywidualne konsultacje dla młodzieży odbędą się 29 października.