2 października zakończyła się II edycja warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży klas III KLO.
W zakończonym projekcie warsztatowym prowadzące zajęcia położyły szczególny nacisk na wzrost samoświadomości uczniów, wzmacnianie ich zdolności i rozwijanie proaktywnej postawy.
Zwrócono również uwagę na  umiejętność mądrego kształtowania swojej przyszłości zawodowej z wykorzystaniem naturalnych talentów co zagwarantuje młodzieży sukces na rynku pracy.
W sumie odbyło się 6 warsztatów w ciągu roku kalendarzowego, z możliwością przedłużenia współpracy na kolejne dwa lata realizacji projektu. Warsztaty były prowadzone interaktywnymi metodami z wykorzystaniem nowoczesnych prezentacji multimedialnych i różnorodnych ćwiczeń atrakcyjnych dla młodzieży.
Warsztat I: „Poznaj siebie”
Warsztat II: „Poznaj rynek edukacyjno-zawodowy”
Zaplanowano również  przeprowadzenie 50 godzin indywidualnego doradztwa zawodowego dla uczniów z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi do badania preferencji i predyspozycji zawodowych.15 października tego typu pomocą objęto 6 uczniów naszej szkoły.Kolejne indywidualne konsultacje dla młodzieży odbędą się 29 października.
Życzymy trafnych wyborów i mądrych decyzji w kreowaniu i planowaniu swojej przyszłości.