Z życia szkoły 2020/2021

W najbliższy poniedziałek – 3 maja – będziemy obchodzić okragłą rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji. W tym dniu nie zapomnijmy o wywieszeniu biało-czerwonej flagi, aby godnie uczcić święto.

Przypomnijmy: 3 maja 1791 roku skonfederowany sejm zwany Wielkim lub Czteroletnim uchwalił Ustawę Rządową, która wprowadzała w Polsce monarchię konstytucyjną. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie. Ustawa była próbą ratowania Rzeczpospolitej po pierwszym rozbiorze, a także próbą ograniczenia ingerencji i wpływów zewnętrznych – przed wszystkim Rosyjskich. Konstytucja składała się ze wstępu i jedenastu artykułów. Artykuły 1-4 dotyczyły ustroju społecznego – ustawiano wiarę katolicka jako religię panującą z poszanowaniem praw innych wyznań, regulowano pozycję szlachty, mieszczan  i chłopstwa. Kolejne artykuły dotyczyły ustroju politycznego – wprowadzano trójpodział władzy, suwerenność narodu, dwuizbowy parlament głosujący większością głosów. Mimo reformatorskiego i nowoczesnego charakteru uchwalenie Konstytucji nie uchroniło Polski przed upadkiem ze względu na jej przeciwników, którzy zawiązali konfederację targowicką, ale to już zupełnie inna historia…

W związku z sytuacją pandemiczną wiele imprez organizowanych w ramach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji odbywa się online. Warto zapoznać się z materiałami o tym ważnym wydarzeniu na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

https://www.gov.pl/web/kulturaisport/3maja

oraz z listą imprez:

https://www.gov.pl/attachment/2961a543-8d9f-4ad1-b921-1f96683b790f