Informujemy, że od 26 kwietnia br. zajęcia będą odbywały się w systemie hybrydowym.
W najbliższym tygodniu (26-30 kwietnia) klasy Ia oraz IIIa będą odbywały zajęcia w szkole, a klasy IIa i IIb w trybie zdalnym.
W przypadku przedłużenia nauczania hybrydowego poinformujemy o systemie pracy dla poszczególnych klas. Szczegółowy plan zajęć będzie dostępny w dzienniku Librus Synergia oraz w harmonogramie zajęć przesyłanym przez wychowawców.

Dyrekcja szkoły