Rada pedagogiczna odbędzie się za pośrednictwem MS Teams w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00.

Tego dnia, zamiast spotkań ogólnych z rodzicami, będzie możliwość odbycia konsultacji indywidualnych on-line za pośrednictwem aplikacji MS Teams poprzez konto rodzica/dziecka z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów wg ustalonych potrzeb.
W celu sprawnego przeprowadzenie proponujmy następujący tryb:
• Zainteresowany rodzic zgłasza (już od dzisiaj), poprzez wysłanie krótkiej wiadomości w Librus Synergia na adres nauczyciela, chęć skorzystania z rozmowy indywidualnej najpóźniej do 26 kwietnia do godz. 10:00. Nauczyciel odpowiada na wiadomość w Librus Synergia wskazując godzinę planowanego połączenia.
• Nauczyciel kontaktuje się również z rodzicami, z którymi on widzi potrzebę konsultacji, nawet jeśli rodzice nie zgłosili takiej chęci. W takiej sytuacji nauczyciel wcześniej prześle informację do rodziców poprzez Librus Synergia.

Nauczyciel ustala kolejność wykonywanych połączeń, przyjmując czas rozmowy na ok. 15 min. Planowany czas konsultacji w dniu 26 kwietnia br. to 17:00 – 19:30.

Serdecznie zapraszamy do kontaktów!