12 kwietnia za pośrednictwem aplikacji MS Teams odbyło się webinarium dla rodziców uczniów klas 7 i 8 KSP oraz 1 i 2 KLO, na temat depresji dzieci i młodzieży. W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 w Gdyni, spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Janczuk, psycholog i terapeuta, która omówiła postacie oraz objawy depresji młodzieńczej. Ważnym elementem spotkania było wskazanie przez prowadzącą czynników chroniących, które przeciwdziałają pojawieniu się problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. Dodatkowo udzieliła informacji dokąd udać się po pomoc w sytuacji wystąpienia trudności emocjonalnych dziecka.

Ewa Czata