KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2020/2021

Informujemy, że w najbliższym tygodniu (15–19 marca) zajęcia będą odbywały się w systemie hybrydowym.
W poniedziałek i wtorek nauczaniem zdalnym zostaną objęte klasy I a oraz III a, w pozostałe dni (środa– piątek) uczniowie tych klas będą realizowali zajęcia w trybie stacjonarnym.
Klasy II a i II b będą pracować w trybie stacjonarnym w poniedziałek i wtorek, natomiast w środę, czwartek i piątek – w trybie zdalnym.
W przypadku przedłużenia nauczania hybrydowego poinformujemy o trybie pracy dla poszczególnych klas. Szczegółowy plan zajęć będzie dostępny w dzienniku Librus Synergia oraz w harmonogramie zajęć przesyłanym przez wychowawców.
Dyrekcja szkoły