KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2020/2021

W minionym tygodniu uczniowie edukacji wczesnoszkolnej pochylili się nad piękną polską poezją. Klasy I-III wylosowały kolejno: I a – Dorotę Gellner, II a – Juliana Tuwima, II b – Władysława Bełzę, zaś III a – Wandę Chotomską. Dzieci z należytą starannością wyrecytowały przydzielone wiersze. Sceniczne występy przyniosły im wiele radości.

Tydzień poezji