KSP wczesnoszkolneZ życia szkoły 2019/2020

Dnia 12.12.2019 klasa Ia i Ib wybrała się na pocztę. Mogliśmy zobaczyć pracę listonosza i dowiedzieć się, co się dzieje z listami. Wysłaliśmy życzenia dla naszych rodziców.